Boşanma Dava Dilekçesi (Şiddetli Geçimsizlik - Evlilik Birliği Bozulması)

Boşanmalar toplumumuzda genel olarak hoş karşılanmamakta bunun nedeni aile birliğinin toplumumuzun temel yapısı olması ve geleneklerimizde çok büyük bir yeri olmasıdır. Ancak toplumca üzüntü ile karşılanan bir durum olsa bile boşanma hayatın bir parçası olmuştur. Boşanma davaları etrafımızda çok sık

Devamı 03.07.2019
İş Davası Dilekçesi

İş davası dilekçesi, dilekçe türlerinden en fazla ihtiyaç duyulanlar arasında yer alır. Zira ülkemizde işçi alacakları noktasında her gün bir gelişme olur desek yanlış yapmış olmayız. İş davası dilekçesi genelde iki şekildedir. Kıdemi ve İhbarı içeren dilekçe olmak üzere iki şekilde düzenl

Devamı 18.05.2019
Boşanma Dava Dilekçesi

Dava Aile Mahkemesi'nde görülür. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme burasıdır. Dava açılacak yer eşlerden birinin son altı ayda ikamet ettiği yerdir. Oranın yerel mahkemesi yetkilidir. Boşanma davalarında Hukuk Mahkemeleri Kanunu geçerlidir. Boşanma davalarında deliller ispatlandığında

Devamı 18.05.2019
Borca İtiraz Dilekçesi

Borç ve borçlu arasındaki bir diğer dilekçe türü de borça itiraz dilekçesidir. Bizim bu dilekçede ele aldığımız konu ilamsiz olarak yapılan borça itirazı kapsamaktadır. İlamsız olarak yapılan takiplerde borça itiraz dilekçesi yasal süre içinde sunulması gerekir. Sizden alacaklı olduğunu iddia eden k

Devamı 11.05.2019