Borca İtiraz Dilekçesi

Satın Al (25,00 TL)

Borç ve borçlu arasındaki bir diğer dilekçe türü de borça itiraz dilekçesidir. Bizim bu dilekçede ele aldığımız konu ilamsiz olarak yapılan borça itirazı kapsamaktadır. İlamsız olarak yapılan takiplerde borça itiraz dilekçesi yasal süre içinde sunulması gerekir. Sizden alacaklı olduğunu iddia eden kişi, şahıs veya kurum size icra müdürlüklerinden borçunuzun olduğunu ve 7 günlük sürede ödeme yapmanızı isteyen yazı gönderir veya tebliğ eder. Sizlerde bu yazıya bu yasal sürede ekteki borça itiraz dilekçesi ile itiraz ederek borçu kabul etmemiş olursunuz. İtiraz edilmez ise borç kesinleşmiş olur. 

Bu borç ilişkisinde alacaklı ile ticari faaliyetin olmaması, evraktaki imzanın kendisine ait olmaması yani imza inkarı gibi durumlar mevcuttur. İcra Müdürlükleri nezdinde açılan bu borç ilişkilerine itirazler yine icra dairelerine yapılır. Dilekçemizde borçlu, alacaklı, dosya numarası ve neden itiraz ettiğimiz gibi hususlar yer almak zorundadır. Ekte bu tarz bir dilekçeye ihtiyacınız var ise indirebilirsiniz. 

Satın Al (25,00 TL)
Tarafınıza ibraz edilen borç bildirimlerine İcra Müdürlüklerinde itiraz dilekçesi
www.arikanavukatlik.com
Borca İtiraz Dilekçesi/
4 5
Arıkan Hukuk Bürosu