Boşanma Dava Dilekçesi

Satın Al (25,00 TL)

Dava Aile Mahkemesi'nde görülür. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme burasıdır. Dava açılacak yer eşlerden birinin son altı ayda ikamet ettiği yerdir. Oranın yerel mahkemesi yetkilidir. Boşanma davalarında Hukuk Mahkemeleri Kanunu geçerlidir. Boşanma davalarında deliller ispatlandığında hakim bu yönde karar verme noktasına gelir. Davaya bakan hakim, bu olgular hakkında gerek resen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. Tarafların ikrarları hakimi bağlayıcı nitelikte değildir. Davayı yürüten hakim kanıtları serbestçe takdir eder. Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça herhangi bir geçerliliğe sahip olmaz. Hakim, tarafların isteği üzerine duruşmayı gizli olarak yapılmasını kabul eder ve uygulayabilir.

Boşanma davasının örnek dilekçesini ekte indirebileceğiniz gibi genel hatları ile şu aşamalardan oluşur. Aile Mahkemesine sunulur, davacı ve bilgileri adres vesaire, davalı ve bilgileri yer alır, konusu davanın, eğer bir avukat varsa vekil olarak onun da ismi dilekçede yer alır. Daha fazla ayrıntı için dilekçemizden indirerek faydalanabilirsiniz. 

Satın Al (25,00 TL)
Adli yardımdan yararlandırılmamız ile tarafların boşanmalarına, tazminat ve nafaka istemlerimize ilişkin dilekçemizdir.
www.arikanavukatlik.com
Boşanma Dava Dilekçesi/
4 5
Arıkan Hukuk Bürosu