Futbolcu Alacaklarının Tahsili ve Para Cezalarının İptali

Futbolcu Alacaklarının Tahsili ve Para Cezalarının İptali

Sözleşme hukukunun her dalında olduğu gibi spor hukukunda da sözleşme karşılığında futbolcular kulüplerine hizmet ederler. Ancak kulüplerin çeşitli gerekçelerle futbolculara karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde futbolcunun yasal hakları doğacaktır. Büromuz alanında uzman sporcu avukatı ekibiyle futbolcular ve kulüp çalışanlarına hizmet vermektedir.

Burada öncelikli olarak futbolcunun kulübü ile imzalamış olduğu sözleşme gereğince taraflar arasındaki bir uyuşmazlıkta hangi yargı makamına gidileceği sözleşmelerinde mutlaka yer almaktadır. Türkiye Futbul Federasyonu’nun tavsiye niteliğindeki sözleşmelerinde genellikle, TFF’na bağlı bir kurum olan “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” dereye girmektedir.

Futbolcu Alacaklarının Tahsil Edilmesi

1-Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Bu kurul genellikle yerli futbolcularımızın tercih ettiği bir yoldur. Yedi kişiden oluşan çözüm kurulu heyeti doğacak uyuşmazlıklarda, ödemenin doğduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte futbolcuların alacaklarının tahsili üzerine kararlar vermektedir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, kendisine yapılan başvuruları ortalama olarak 1.5-2 ay içerisinde karara bağlamaktadır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yargı yetkisi sözleşmeden kaynaklanan alacak talepleri bakımından ihtiyaridir.(tercihe bağlıdır) Taraflar dilerlerse başka bir çözüm merciine sözleşmelerinde yer verebilmektedirler. Bu kurul, Türk Borçlar Kanunu temel ilkelerine bağlı olarak karar vermektedir.

2- Futbol Tahkim Kurulu

Nihai karar mercii olarak görev yapan bu kurul, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları nihai olarak karara bağlamakla görevlidir.

3- Futbolcuların; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri,UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurullarında alacak talebi

Bilhassa yabancı futbolcuların tercih etmiş olduğu uluslararası üst kurullar, tıpku Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu’nun karar alma mantığıyla hareket eden uluslararası kuruluşlardır. Bunlar UEFA, FIFA ve CAS'tır.

Bir grup kararı emsal olması için paylaşıyoruz;

1-Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile toplam net 240.650,00-TL tutarındaki alacağın 230.000,00-TL'sinin 20.04.2019'dan, 10.650,00-TL'sinin 02.02.2019'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 993,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Sair taleplerin kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile hak edilen tutar olan net 54.000,00-TL'nin 16.05.2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 700,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile hak edilen tutar olan net 522.125,00-TL'nin 15.04.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 10.942,50-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 30.455,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Futbolculara Kesilen Para Cezalarının İptali

Futbol kulpleri veyahut Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcunun kural dışı hareket veyahut sözleşmelerinden doğan gerekçelere bağlı olarak futbolculara para cezası kesmektedirler. Bu para cezalarının TFF’nin mevzuatı gereğince futbolculara yazılı olarak tebliğ edilmesi zorunludur. Aynı zamanda kesilen bu ceza için 14 günlük yasal süre içerisinde futbolcuya tebliğ edilmelidir. Aksi halde kesilen cezanın bir hükmü olmayacaktır. Alacak taleplerinde olduğu gibi, kesilen para cezalarının da iptali için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurulması gerekmektedir. Bu kurulun kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Futbol Tahkim Kurulu’na başvurulabilmektedir. Futbolcuya kesilen para cezasına itrazda tek yetkili makam Futbol Tahkim Kurulu’dur.

Emsal karardan kesitler:

Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile hak edilen tutar olan net 307.280,00-TL'nin 11.05.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 100.000,00-TL para cezasının iptaline,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine oybirliyle karar verildi.

Spor veya Futbol Kulübü Çalışanlarının Alacaklarının Tahsili

Sözleşmelerinde yer alması halinde, TFF, Futbolcular ile birlikte, futbol kulüplerinin emekçileri olan;

  • Teknik direktörler,
  • Antrenörler,
  • Futbolcu temsilcileri,
  • Sağlık personelleri
  • Malzemeçiler
  • Masör ekibi ve müsabaka organizatörleri’nin de alacakları da yukarıda futbolcular için bahsetmiş olduğumuz alacak tahsil usulüyle tahsil edilmektedir.

Futbolcu Alacaklarının Tahsilinde Kanuni Dayanak

Türk Futbol Hukukunda sözleşmeden doğan uyuşmalıkların çözüm usulü 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan Statü ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı ile düzenlenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 5894 sayılı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunu, 5 Mayıs 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Spor hukuku alanında uzman avukatlık bürosu olarak futbol sektöründe yer alan topçudan teknik direktöre, masörden malzemeciye kadar tüm spor emekçilerinin kulüp alacakları veya kişilere verilen cezaların takibini sağlıyoruz.
www.arikanavukatlik.com
Futbolcu Alacaklarının Tahsili ve Para Cezalarının İptali/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır