Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesi, Kiralama Ve Satış Süreci
Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesi, Kiralama Ve Satış Süreci

Ülkemiz konumu itibariyle dünya genelinde stratejik bir öneme sahip olmakla birlikte birçok yabancı uyruklu kişiye de misafirlik etmektedir. Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye’de hem ticari hem de kültürel anlamda hayatımıza katıldıklarından, yabancıların ülkemizde nasıl mülk edineceği sorusu günde

Devamı 03.11.2020
Dask Poliçesinden Kaynaklı Tazminat
Dask Poliçesinden Kaynaklı Tazminat

Ülke olarak her an deprem riski ile karşı karşıyayız. Hem evlerin yeniden imarı hem de deprem sigorta poliçesi diğer adı ile dask poliçelerini vatandaşlarımız yaptırarak riskleri en aza indirmeye gayret etmektedir.

Bu sigorta türü zorunlu olmakla birlikte aynı zamanda ek poliçelerle desteklenmesi

Devamı 28.10.2020
İcra Takipleri ve İcra Avukatı
İcra Takipleri ve İcra Avukatı

İcra; kelime anlamı olarak verilen bir işi yapma, yürütme, uygulama yada yerine getirme gibi anlamlar içerir. İcra takibi veya icra avukatı özelinde bakıldığında her hangi bir konuda borçlu olan kişi veya şahsın mevcut borcunu ödememesi yada sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde İcra ve İflas kan

Devamı 28.10.2020
Manevi Tazminat Hakkı Ve Türleri İle Hesaplaması
Manevi Tazminat Hakkı Ve Türleri İle Hesaplaması

Türkiye’de ve Dünyadaki tüm hukuk sistemlerinde zarar veren, zararı gidermek ve zarara karşılık doğacak sonuçlara katlanma yükümlülüğü altındadır. İşte bu zararlara karşılık zarar verene karşı ileri sürülen yaptırma “tazminat” adı verilir. Manevi Tazminat ise temelde somut eksilmeleri(bedeni zarar,

Devamı 16.09.2020
Trafik Kazasında Destekten Yoksunlukta Zarar Süreleri Hesaplaması
Trafik Kazasında Destekten Yoksunlukta Zarar Süreleri Hesaplaması

Trafik kazasında ölüm yaşandığı takdirde Türkiye’de kafa karıştıran genel olarak ta hesaplanması mağdur yakınları ve bu konu ile yakından bağı olmayan hukukçuların bile zorlandığı konulardan bir tanesi mağdur yakınlarının ne kadar süre için destek alacağı veya tazminatın nasıl hesaplanacağı konudur.

Devamı 27.08.2020
Gayrimenkul ve Emlak Avukatı
Gayrimenkul ve Emlak Avukatı

Gayrimenkul alım satımı; ihtiyaç, yatırım, kira geliri elde etme, teminat veyahut ürün elde etme amacıyla yapılır. Bu süreçlerin her biri ayrı hukuki sözleşmeye tabidir. Yalnızca tapuda gerçekleşen alım satım usulü aynıdır. Bu nedenle hukuki bir uyuşmazlık ve zarar doğmadan önce vatandaşların bilgi

Devamı 26.08.2020
İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Avukatlık Hizmeti
İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Avukatlık Hizmeti

İnşaat ve alacak hukukunun temel taşlarından olan ipotek geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Burada ipotek kimi zaman taşınmazın mülkiyetinin edinilmesi sürecinde yüklenici tarafından, kimi zaman ise alacağını teminat altına almak isteyen kimseler tarafından tapu kütüğüne tescil edilir. Tesicili k

Devamı 19.05.2020
Spor Hukuku ve Futbolcu Avukatlığı
Spor Hukuku ve Futbolcu Avukatlığı

Spor Hukuku, sporcuların, kulüplerin, şirketlerin, federasyonların, birbirleriyle sportif faaliyet ve etkinliklere ilişkin ilişkilerini, düzenleyen çok yönlü ve kendine has bir hukuk dalıdır. Spor hukuku sporcularla birlikte; yan dal olarak; alt yapı sporcularını, bu spor faaliyetini halka ulaştıran

Devamı 16.04.2020
Hayat Sigortası Tazminatı
Hayat Sigortası Tazminatı

Hayat sigortaları bankacılık siteminin temel yapı taşlarından bir tanesi olmakla birlikte ülkemizde son yıllarda şahıs, kurum kuruluşlar ve şirketlerin çok sık kullandıkları poliçe türlerindendir. Gelin isterseniz hayat sigortaları ve tazminat ilişkisini biraz irdeleyelim. Kişilerin başta vefat olma

Devamı 16.04.2020
Belediye Taşınmazlarının İhale İle Kiraya Verilmesi Ve Tahliyesi
Belediye Taşınmazlarının İhale İle Kiraya Verilmesi Ve Tahliyesi

Ülkemizde öncelikle belediyelerin kira hukuku ilişkisini tanıtarak bu konuya açıklık getirmeye başlayalım. Türkiye’de belediyeler de kendi içlerinde sınıflandırılmaktadırlar.

  • Büyükşehirlerdeki ilçe belediyeler
  • İlçe belediyeler
  • Belde(kasaba) belediyeleri

Bu belediyelerin toplam sayısı

Devamı 10.04.2020
Miras Paylaşımı (Taksimi) Davası Avukatı
Miras Paylaşımı (Taksimi) Davası Avukatı

"Miras hukukunu ölüm öncesi ve sonrasını kapsayacak şekide ve herkesin anlayabileceği bir dilde kaleme aldık. Sorularınız için anlık cevap verdiğimiz "Canlı Destek" bölümünden yazabilirsiniz."

Miras bir kişinin vefatı sonrası mirasçılarına kalan malları, alacakları, banka hesapları veya borçlar

Devamı 02.04.2020
Çek Tahsilatı ve Karşılıksız Çek Mevzuatı
Çek Tahsilatı ve Karşılıksız Çek Mevzuatı

Çek; ticari hayatın vazgeçilmez bir ödeme aracıdır. Çek ve çekin mahiyetini her tacirin anlayabileceği bir dilde kaleme almak istedik. Çeki elinde bulunduran kişiye lehtar, Çeki düzenleyen kişiye keşideci, Çekin arkasında imzası bulunan kişilere ise aval (kimi kaynaklarda ciranta) denilir. Ticaret h

Devamı 25.03.2020
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır