Şirketlerin Halka Arzı ve Avukat Hizmeti
Şirketlerin Halka Arzı ve Avukat Hizmeti

Halka arz, şirket hisselerinin yapılacak çağrı ile bir borsa aracılığıyla satışı anlamına gelmektedir. Şirketler, çeşitli nedenlerle halka arz yoluna gitmektedir. Bunlardan başlıcaları prestij, tanınırlık ve finansman kaynağı ihtiyacıdır. Halka arz şirketlere çeşitli faydalar sağladığı gibi, bir tak

Devamı 10.10.2022
Sermaye Piyasalarında Yatırımcıların Korunması
Sermaye Piyasalarında Yatırımcıların Korunması

Sermaye piyasası geniş anlatımıyla; ekonomik değer taşıyan varlıkların arz ve talebinin karşılandığı alandır. Bu alan ise mal, hizmet ve mali alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Piyasanın mali araçlarından olan halka arz edilmiş şirketlerin paylarının (veyahut sermaye piyasası araçlarını) alınıp s

Devamı 23.04.2022
Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesi, Kiralama Ve Satış Süreci
Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesi, Kiralama Ve Satış Süreci

Ülkemiz konumu itibariyle dünya genelinde stratejik bir öneme sahip olmakla birlikte birçok yabancı uyruklu kişiye de misafirlik etmektedir. Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye’de hem ticari hem de kültürel anlamda hayatımıza katıldıklarından, yabancıların ülkemizde nasıl mülk edineceği sorusu günde

Devamı 03.11.2020
İcra Takipleri ve İcra Avukatı
İcra Takipleri ve İcra Avukatı

İcra; kelime anlamı olarak verilen bir işi yapma, yürütme, uygulama yada yerine getirme gibi anlamlar içerir. İcra takibi veya icra avukatı özelinde bakıldığında her hangi bir konuda borçlu olan kişi veya şahsın mevcut borcunu ödememesi yada sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde İcra ve İflas kan

Devamı 28.10.2020
Gayrimenkul ve Emlak Avukatı
Gayrimenkul ve Emlak Avukatı

Gayrimenkul alım satımı; ihtiyaç, yatırım, kira geliri elde etme, teminat veyahut ürün elde etme amacıyla yapılır. Bu süreçlerin her biri ayrı hukuki sözleşmeye tabidir. Yalnızca tapuda gerçekleşen alım satım usulü aynıdır. Bu nedenle hukuki bir uyuşmazlık ve zarar doğmadan önce vatandaşların bilgi

Devamı 26.08.2020
İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Avukatlık Hizmeti
İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Avukatlık Hizmeti

İnşaat ve alacak hukukunun temel taşlarından olan ipotek geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Burada ipotek kimi zaman taşınmazın mülkiyetinin edinilmesi sürecinde yüklenici tarafından, kimi zaman ise alacağını teminat altına almak isteyen kimseler tarafından tapu kütüğüne tescil edilir. Tesicili k

Devamı 19.05.2020
Çek Tahsilatı ve Karşılıksız Çek Mevzuatı
Çek Tahsilatı ve Karşılıksız Çek Mevzuatı

Çek; ticari hayatın vazgeçilmez bir ödeme aracıdır. Çek ve çekin mahiyetini her tacirin anlayabileceği bir dilde kaleme almak istedik. Çeki elinde bulunduran kişiye lehtar, Çeki düzenleyen kişiye keşideci, Çekin arkasında imzası bulunan kişilere ise aval (kimi kaynaklarda ciranta) denilir. Ticaret h

Devamı 25.03.2020
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır