Türkiye'de İş Kazası Ölümleri İş Kolları ve Davalar

Türkiye'de İş Kazası Ölümleri İş Kolları ve Davalar

Ülkemizde iş kazası ölümleri alınan birçok önleme rağmen artmaya devam etmektedir. İş kazalarında 2013 yılından bu tarafa yaptığımız bir araştırmaya göre ortalama işçi kayıp vefat oranında ülkemiz Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. Bunun temel nedeni kanuni mevzuatın eksikliği değil, işverenin yeterli önlem almaması veya tüm önlemlerin kağıt üzerinde farazi-göstermelik- olarak yapılmasıdır. İşçiye verilmesi gereken eğitim, koruyucu ve önleyici ekipman, çalışma ortamında güvenlik tedbirlerinin alınması bir bütün olarak uygulanmalıdır.

İş Kazalarının Yıllara Göre Vefat Sayıları

 1. 2013 yılı 1235 işçi vefat etti.
 2. 2014 yılı 1886 işçi vefat etti.
 3. 2015 yılı 1730 işçi vefat etti.
 4. 2016 yılı 1970 işçi vefat etti.
 5. 2017 yılı 2006 işçi vefat etti.
 6. 2018 yılı 1923 işçi vefat etti.
 7. 2019 yılı 1736 işçi vefat etti.
 8. 2020 yılı 2427 işçi vefat etti.
 9. 2021 yılı 2170 işçi vefat etti.
 10. 2022 yılı 1658 işçi vefat etti.

Tüm bu istatistiklere bakıldığında ülkemizde vefat sayılarının hep binli rakamların üzerinde olduğu kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Yıl bazında işçi kazaları ve ölümlerini incelediğimizde şu alanlarda yapılan çalışmalar da vefat sayılarının yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

2022 yılı İşçi Ölümleri ve İş Kolları Aylık Bazda

İnşaat alanı 2022 yılında kazalarda en başı çekerken sağlık alanında da covid ve diğer nedenlerden kaynaklı vefatlar bir hayli yüksek olduğu gözlendi. Yine ticari ve büro faaliyetleri gösteren kuruluşlar, tarım ve orman alanındaki iş kazaları, taşımacılık, gemi ve tersane kazaları, metal ve madencilik kazaları, konaklama, tekstil ve güvenlik alanındaki kazalarda bu sayıların artmasını sağladı.

İşçi ölümlerinde ezilme ve göçük, beyin kanaması, yüksekten düşme, trafik kazası, kalp krizi, işçi intiharları, patlama, yanma ve elektrik çarpması gibi diğer faktörlerde etkili olmuştur.

Kalp Krizi İş Kazası mıdır?

Yargıtay’ın güncel verilen kararları sonrası içtihat oluşmuştur, oluşan yeni içtihat sonrasında SGK da uygulamasını değiştirmiştir. Böylece; Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2016 tarihinde yayınlanan “Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları” konulu 2016/21 sayılı SGK Genelgesi’nin; “Sigortalının iş yerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir hastalık nedeniyle ölmesi ya da ruhen veya bedenen hemen veya sonradan engelli hale gelmesi iş kazası olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi gereği işyerinde kalp krizi geçirilmesi iş kazası olarak saymıştır.

İş Kazalarında Kusur Durumu

İş yerinde geçirilen kalp krizinde kusurun işverene yüklenilmesi konusun özellik arz etmektedir. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 2015/10611 Esas ve 2017/2289 Karar sayılı ilamında iş kazasının tespitinde işverenin kusurunu incelemiştir. “…Somut olay incelendiğinde, davacılar murisinin, olay tarihinde, işyerinde bulunduğu sırada, fenalaştığı ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenede, murisin, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine ilk müdahalenin yapılarak hastaneye ambulansla gönderildiği ve hastanede, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, murisin işe başlamadan önce gerekli raporları almış ve davalı şirketin, işveren olarak tüm sorumluluğu yerine getirmiş olmasına göre, işverene, bir kusur atfedilemeyeceği gözetilerek yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş ise de, işverenin kusursuz olup olmayacağı hususunun iş kazasının tespitinde bir öneminin bulunmadığı ayrıca kalp krizinin iş yerinde iken çalışma esnasında meydana geldiği dikkate alındığında meydana gelen olayın bir iş kazası olduğunun kabulü gerekir…“

Trafik Kazası Aynı Zamanda İş Kazası Sayılır Mı?

Her trafik kazası aynı zamanda bir iş kazasıdır. Kaza tek taraflı veya çift taraflı veyahut zincirleme olmasına bakılmaksızın işveren ile bağı olan her trafik kazası aynı zamanda bir iş kazası olup tazminat ödenmesini gerektirmektedir.

İşçi işverenin emir ve talimatları altında bir yere giderken trafik kazası geçirmiş ise, bu trafik kazası iş kazası sayılmaktadır. Bu sebeple işverenin işçinin uğramış olduğu maddi ve manevi zararları karşılaması gerekmektedir.

Sigorta İş Kazası Tazminatını Öder Mi?

İşçi için geçerli olan iki sigorta kolu vardır. Birisi SGK anlamında işçi adına yapılan devlet sigortası, diğeri de işveren tarafından yapılan sorumluluk sigortasıdır. Bu sorumluluk sigortası yani İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işverenin işçilerini, kaza sonucun yaralanma ve ölümlere karşı sigortaladığı bir özel sigortadır. Bu sigorta sayesinde işveren gerçekleşebilecek kazalara karşı işçilerini sigortalamakta ve sigorta şirketinin öne sürdüğü güvenlik tedbirlerini almakla mükellef olmaktadır.

Uygulamadaki faydası ise işverenin herhangi bir mali sorun yaşaması ihtimaline binaen özel sigorta şirketi doğan zararları karşılamaktadır. Burada bahsedilen Sosyal Güvenlik Kurumu sigortası değil, özel bir sigorta şirketi tarafından işçilerin sigortalanmasıdır. Amiyane tabirle kasko mantığında oluşturulan bir sigorta işlemidir.

Sigorta Şirketi İş Kazası Tazminatı Öder mi ?

Bu durumlarda bu alanlarda deneyimli ve uzman avukatın hak kaybı ve yargılama sürelerinin önüne geçme adına deneyiminden faydalanmak elzem olacaktır. İş kazalarında

 1. Yaşam tablosu
 2. Kalanların tazminat payları
 3. Kişinin kazancı yaşı ve kusuru gibi etmenleri bilen ve bu etmenlerin iş kazası davasında tazminat hesaplamasını yapabilen avukatın veya avukatların tercih edilmesi önem arz etmektedir.

Bu konuda özellikle iş kazası sonrası yapılması gerekenler geride kalanların hukuki ve maddi sorunlarının aşımı SGM yani sosyal güvenlik kurumu işlemleri iş kazası avukatı üzerinden yapılması olası mağduriyetlerin önüne geçecektir. İş kazalarında koruyucu önlemlerin alınmaması kişilerin yaşamına neden olurken kaza sonrası sürecin de iyi yürütülmemesi geride kalanların sorun yaşamasına neden olabilmektedir.

Bu neviden bakarak iş kazalarının kaza sonrası gerek ceza dosyası, gerek ölümden kaynaklanan iş kazası davası, işçininim ailesine ölüm sonrası kıdem ve ihbar yani işçilik alacak ile iş kazasından kaynaklı destekten yoksunluk tazminat hesaplamalarını bilen aktüerya dediğimiz alanda uzman bir avukatın tercih edilmesi şarttır. İş kazalarında ayrıca sosyal güvenlik kurumu mevzuatına hakim bu alanda da ihtisas sahibi avukat tercih edilmesi ikinci mağduriyetleri önleyecektir.

Ofisimizden iş kazası avukatı Erkan Behçet Arıkan ve bu alanda yetiştirdiği tazminat hukuku avukatlarından dilediğiniz de 0507 371 1717 nolu telefonu bizzat arayarak yada whatsapp üzerinden soru sorarak bilgi alabilirsiniz.

İşçi Ölümlerinde Yaş Aralıkları

Ülkemizde en fazla işçi ölümünün olduğu yaş ortalaması 28-50 arası yaş grubu olarak öne çıkmaktadır. Bu yaş grubu genel ölümlerin neredeyse yüzde 65 civarını kapsamaktadır. En az işçi ölümleri 18 yaşını tamamlamayan çocuk işçi sınıfında görülürken emeklilik sonrası ölümler de %10 civarı ile ciddi bir rakama tekabül etmektedir. Burada da emeklilik sonrası çalışma zorunluluğu ortaya bu kazaların gelmesini ve ölümleri çıkartmaktadır.

İş Kazalarında Büyük Kentler Önde

İş kazalarının geneli incelendiğinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ, Adana, Ankara, İzmir, Zonguldak, Karabük, Bilecik, Samsun ve Gaziantep gibi sanayisi büyük olan şehirlerin ciddi şekilde önde olduğu yıllara göre şehirlerin yerleri değişse de ölüm oranlarının da pek düşmediği görülmektedir.

İş Kazalarında Göçmen ve Kayıtsız İşçi Sorunu

İş kazaları ile alakalı veriler incelenirken bazı kazalarda vefat edenlerin kayıtsız işçi göçmen yada “bilinmiyor” sınıfında olduğunu da yıllara göre gözlemlemek mümkündür. Özellikle Suriye, savaşı sıkıntısı sonrası ülkemize gelen mülteci akını ile bu rakamın geçmiş yıllara oranla daha da arttığı gözlenmektedir. Bunun nedeni ağır işlerde bu vatandaşların genel olarak tercih edilmesidir.

İş Kazası Sonrası Vefatlarda Avukatlık Desteği

İş kazaları sonrası ülkemizde maalesef oturmuş bir tazminat anlayışı halen mevcut değildir. İş kazası sonrası olan ölümlerde tazminat hesaplamaları geriden kalanları baz alarak yapılırken halen ülkemizde hesaplama formüllerindeki karmaşa 1930 veya TRH 2010 yaşam tablolarına göre farklı farklı hesaplamalar yapılması yargının henüz net birinde karar kılmaması sonrası özellikle iş verenin anlaşmaya yanaşmadığı durumlarda geride kalanlar uzun yargılamalardan ötürü hem manen yıkım hem de madden de uzun zamana yayılan tazminat nedeni ile yıkım yaşamak zorunda kalmaktadır. İş kazası avukatı özelikle bu alanda ofisindeki deneyimli avukatları ile sizlere hizmet sunan Av. Erkan Behçet Arıkan bu alanda gerek yazdığı makaleler gerekse de sunumları ile işçi ve işvereni bilgilendirmeye devam etmektedir. Sorularınız için 24 saat bizlere ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de her yıl gıda, tekstil, inşaat, gemi, tersane, ağır sanayi ve orman gibi iş kollarında yüzlerce ölüm yaşanmakta ve bu ölümlerin ardından açılan davalar ve tazminat dosyalarının yürütülmesi noktasında Av. Erkan Behçet Arıkan sizlere destek olmaktadır.
www.arikanavukatlik.com
Türkiye'de İş Kazası Ölümleri İş Kolları ve Davalar/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır