Halk Sigorta'dan (Türkiye Sigorta) Nasıl Tazminat Alınır?

Halk Sigorta'dan (Türkiye Sigorta) Nasıl Tazminat Alınır?

Halk Sigorta bilindiği gibi Güneş Sigorta ve Ziraat Sigorta ile birleşerek yeni adıyla Türkiye Sigorta unvanıyla kamu sigortası şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Halk Sigorta personelleri ekseriyetle devlet kurumu personelidir. Kurum personelleri bu nedenle belgelerin herhangi birinin eksik olması halinde dosyaya işlem yapmamakta ve askıda bekletmektedir. Belge tesliminde süreçte gerekli olan hastane evraklarının sağlık kurulu raporlarının savcılık belgelerinin eksiksiz sunulması gereken bir sigorta şirketidir.

Türkiye Sigortanın Bedeni Hasarda Çalışma Prensipleri

Takip eden süreçte sigorta şirketi hakkınızda ya ödeme kararı verecek ya da ödeme talebinizi bir gerekçe ile reddedecektir. Bundan sonraki süreç son derece kritik, çünkü sigorta şirketinin ilk etapta ödeme yapmaması halinde sonraki süreçte ödeme yapma ihtimali ancak şirket içi dinamikleri bilen hukuk bürolarının tecrübeleri ve profesyonel hizmetle mümkündür.

Sigorta şirketinden tazminat alınamamasının ise temel bazı gerekçeleri bulunmaktadır. Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1- Hasar Danışmanlık Firmalarının Kazazedeleri Mağduriyete Sürüklemesi

Öncelikle maalesef ülkemizde faaliyet gösteren hasar danışmanlık şirketleri ve hasar danışmanlık firmaları ile beraber çalışan tecrübesiz avukatlar maalesef vatandaşları mağdur etmekte ve bedeni hasar veya ölüm gibi kayıpları gayri ciddi bir şekilde takip etmektedir. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı’nın ve Barolar Birliği’nin bu firmalara karşı vatandaşı açıkça uyarmaktadır. Burada özellikle adalet bakanlığı hem yazılı hem görsel basın hem de kendi sitesinden açıklamalarda bulunarak bu firmalara hasar dosyalarını emanet edenleri uyarmakta ve mağduriyetlerin kendilerini beklediği hususunda ikaz etmektedir. Zira bu firmalar hizmet değil kazanç odaklı hareket ettikleri için vatandaşın aleyhine bile olsa hızlı bir şekilde sigortadan ödeme çıkarma vaadi ile kazazedeleri yanlış yönlendirmektedir.

Yine bu kapsamda sulh veya uzlaşma adı altında kazazedelerin hak ettiğinden çok daha düşük sigorta tazminat bedellerine razı gelerek vatandaşı yanlış yönlendirmekte ve telafisi güç zararlara sebebiyet vermektedirler.

2- Sigorta ve Tazminat Hukuku Uzmanlık Gerektiren Bir Alandır

Bir diğer gerekçe ciddi profesyonellik ve tecrübe isteyen bu alanda tecrübesiz kimselerin faaliyet göstermesidir. Bu da sigorta şirketlerine büyük fayda sağlamakta, kazazedelerin de zararına sebebiyet vermektedir. Örnek verecek olursak hangi hastane belgesinin sigortaya sunulup sunulmayacağı hangi olayın veya hangi yaralanmanın kazadan kaynaklı olup olmadığı, savcılık ifade tutanaklarında kişinin aleyhine olan belgelerin sunulup sunulmayacağı, sağlık kurulu raporlarının kazadaki kusur oranlarının müvekkilin menfaatine olacak formatı en iyi şekilde iyice incelenmeli buna bağlı olarak sigorta şirketine başvuru yapılmalıdır. Bu noktada profesyonelliğini olmadığı yerde amatörlük devreye girer ve hak kayıpları ise kaçınılmaz olur. Özellikle devlet memuru sıfatı ile çalışan kurumlarda bu hataların en küçüğü bile titizlikle ele alınmaktadır. Yani örnek verecek olursak eski ismi ile halk sigorta yeni adı ile Türkiye sigorta firması bu anlamda ödeme noktasında süreci ciddi şekilde tıkayacaktır. Kişi bu anlamda yapılacak en küçük hata ile ciddi şekilde mağdur edilmektedir.

3- Hastane Sağlık Kurulu Süreçleri Titizlikle Takip Edilmelidir

Bir diğer unsur hastanelerin kalıcı engellilik, sağlık kurulu raporu veya adli tıp raporu verme aşamalarında titizlikle inceleme yapılmamasıdır. Bunun bir sebebi hastanede faaliyet gösteren doktorların bilgi ve tecrübeleri aynı zamanda ilgi ve alakalarıdır. Bu yöndeki bir eksiklik rapordaki puanları düşürmekte ve kazazedelere zaman kaybettirmektedir. Hangi olaya hangi türde sağlık kurulu raporu alınacağının bilinmesi son derece önemlidir. Aksi takdirde sigorta şirketi ödeme taleplerini reddetmektedir.

4-Yönetmeliklere Göre Bedeni Hasar Raporu Alınması

Burada önemli olan bir diğer konuda kaza yılı veya aylarını içeren rapor süreçlerini iyi bilerek işlemlerin yapılmasıdır. Bedeni hasarlarda kaza tarihi ile alakalı 8 yıl içinde kişinin firmalardan talep hakkı olduğunu bilerek hareket edilmesi ve burada hangi yıl hangi yönetmeliği kapsar hangi rapor alınmalı bu süreçlerinde detayı gerekir. Ayrıca eğer kaza içinde ölüm var ise başvuru süresi 15 yıla kadar çıkacağı için burada da yine yönetmelik farklılıklarına dikkat etmek gerekir. Kaza yıllarına göre Sağlık Bakanlığı’nın yıllara göre verdiği yada talep edilen raporları bu hizmet sürecine göre iyi analizi şarttır. Yönetmeliğe uygun alınmayan raporların tümünde Türkiye Sigorta firmasının görüşleri olumsuz olmuştur ve olacaktır.

4- Savcılık ve Karakol Sürecinde Yapılan Hatalar

Kazanın şokunun etkisiyle kişiler kendileri veya yakınlarının sağlık problemleri ile ilgilendiği için; karakol ve savcılık süreçleri ile sağlığına kavuştuktan sonra ilgilenebilmektedir. Bu kapsamda ifade alınmadan veya sadece bir tarafın ifadesi ile tutulan tutanaklar hatalı olmakta ve hak kayıplarına sebebiyet vermektedir. Bir diğer unsur ise eksik belgelerle yapılan kusur incelemeleri ve verilen kusur bilirkişi raporlarıdır. Bu kusur bilirkişi raporları olayın seyrini büyük oranda etkilemekte ve hak kayıplarına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle savcılık sürecinin son derece dikkatli bir şekilde yönetilmesi, gerekmesi halinde savcı ve bilirkişi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

5- Sigorta Tazminatı Sürecinde Avukatın İstanbul’da Bulunmasının Avantajı

Türkiye'de tüm sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri İstanbul'dadır. Sigorta şirketi genel müdürlüklerinin İstanbul'da bulunmasının hukuk bürosuna ve çözüme avantajı ise sigorta şirketine acil müdahale gerektiren durumlarda sigorta şirketine bizzat ziyaret yapılarak sorunun yerinde çözülmesidir. Aynı zamanda dosyada uzakta olunca sadece sigorta şirketi ile mail üzerinden haberleşme yapılabilmekte ancak İstanbul özelinde dosya sorumlusu ile görüşme imkânı vardır. Sigorta şirketi departmanı idarecileri ile toplantı ve eğitimlerde görüşülüp sorunların birlikte değerlendirilmesi gibi durumlar İstanbul’da tazminat hizmeti veren avukatların en büyük avantajıdır. Aynı zamanda da evrak tesliminde aynı gün teslimat yapılması süreçleri hızlandırmak da hem de kazazedeler için büyük avantaj sağlamaktadır. Türkiye Sigorta firması özelinde bakıldığında da İstanbul’da bulunmak dosyanın seyrini dosyadaki eksikliklerin tespiti noktasında ayrıca önem arz etmektedir. Sürecin İstanbul dışında yürütülmesi durumunda bu avantajların tamamı ortadan kalkmakta işlemler daha ağır ve aksak yürümektedir.

6-Avukatın Aktüeryal Hesap Bilgisi Olması

Aktüeryal hesap Sigorta ve tazminat hukuku alanından bağımsız hesaplama uzmanlığını gerektiren bir alandır. Sigorta tazminatı alanında hizmet veren uzman bir avukatın ise bilmesi zorunlu olan bir alandır. Bu kapsamda avukatın bizzat bedeni hasara karşılık gelen tazminat hesaplamalarını yapabiliyor olmasının avantajı sigorta şirketi tarafından teklif edilen tazminatın düşük mü yoksa yüksek mi olduğunun değerlendirilmesi noktasındadır. Bu kapsamda sigorta şirketine aktüeryal hesap yapılarak itiraz edilmesi durumunda sigorta şirketi dezavantajlı duruma düşerek genellikle hakkaniyetli bir ödeme yapmaktadır. Aksi halde acemice yapılan başvurular ve süreçlerde işlemler sigortanın lehine sonuçlanırken mağdur hak kaybına uğramaktadır.

7-Türkiye Sigortadan Talep Edilebilecek Tazminatlar

Türkiye sigorta firması son dönemde 3 sigortanın birleşmesi ile ülkemizde tercih alanı bir hayli fazla olan bir sigorta şirketi oldu. Burada 3 firmanın gücünü birleştirmesinin yanında devlet kurumu özelliği ve çalışanların devlet görevlisi olması da sigortaya olan güveni artıran bir unsurdur. Peki Türkiye sigorta özelinde kişilerin hangi alanlarda tazminat alma hakları mevcut.

 • Trafik sigortasından kaynaklı (ölümlü ve yaralanmalı tazminatlar)
 • Kasko (kaynaklı ölümlü ve yaralanmalı tazminatlar
 • Bireysel emeklilik ve BES süreçleri ile alakalı süreçler
 • Covid-19 sigortaları kaynaklı tazminatlar
 • Konaklama ve seyahat sigortası
 • Sağlık sigortaları kaynaklı tazminat istemleri
 • Konut sigortaları
 • Dask sigorta süreçleri
 • İşyeri sigortaları
 • Ferdi kaza sigorta ve tazminat
 • İnşaat, tekne ve emtea sigortaları
 • Hayat sigortaları gibi sigorta türleri üzerinden Türkiye Sigorta nezdinde tazminat taleplerinize Arıkan Hukuk olarak cevap vermekteyiz.

8- Bedeni Tazminat Süreci Bir Bütündür

Kazazedelerin başından geçen kaza süreci yaralanmalı veya ölümlü olsun, hukuksal anlamda ve tazminat hukuku anlamında bir bütündür. Bu nedenle sürecin eşgüdümlü olarak yani aynı anda yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda karakol ve savcılık süreci, hastane ve sağlık kurulu raporu süreci, sigorta ve takibinde manevi tazminat süreci birlikte yürütülmelidir. Manevi tazminat hakkı hariç bu zincir de bir aksama veya kopukluk olması halinde kişinin hak kaybına uğraması ise maalesef kaçınılmazdır. Arıkan Hukuk bürosu olarak bu alanda uzman avukat ile profesyonellikle, sürecin her anında kazazedelere bilgi vererek hizmet vermekte ve süreç içerisinde oluşan mağduriyetleri gidermekten büyük mutluluk ve mesleki kıvanç duymaktayız. Ofisimizin sizlere sunduğu Whatsapp hattımıza yazarak 24 saat bedeni hasar dosyaları Türkiye Sigorta özelinde yaşadığınız sorunlar ve çözüm yolları hakkında detay alabilirsiniz. Saygılarımızla

Eski isimleri Halk, Ziraat ve Güneş sigorta olan yeni adı ile Türkiye Sigorta şirketinden bedeni hasar trafik kazası sonrası tazminat almanın yolları ince detaylar ve İstanbul'da olmanın faydaları makalemizde mevcut.
www.arikanavukatlik.com
Halk Sigorta'dan (Türkiye Sigorta) Nasıl Tazminat Alınır?/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır