İnançlı İşlemler Ve İnanç Sözleşmesi
İnançlı İşlemler Ve İnanç Sözleşmesi

İnanç sözleşmesi; inanan ve inanılan kişi arasında yapılan, inanç konusu şeyin mülkiyetinin bir süre inanılana bırakıldıktan sonra tekrar inanan üzerine (veya inananın gösterdiği başka bir kişiye) geçmesini sağlayan ve güven esasına dayanan, kendine özgü yapıda olup Borçlar Kanunumuzda düzenlenmemiş

Devamı 05.02.2024
Kentsel Dönüşüm Hukuku Ve Kentsel Dönüşüme İtiraz
Kentsel Dönüşüm Hukuku Ve Kentsel Dönüşüme İtiraz

Kentsel dönüşüm, şehirlerde barınma amacıyla düzensiz bir şekilde kurulmuş olan bölgelerin barınma ve güvenliğe dair istenilen seviyede olmaması durumunda yenilenme çalışmaları yapılarak kentsel yaşamın gereklerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi sürecine denmektedir.

Mülkiyet Hakkı Çerçevesin

Devamı 02.02.2024
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası (2024)
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası (2024)

Ortaklığın Giderilmesi bir başka adıyla İzale-i Şuyu davası, birden çok malikin paylı yada elbirliği ile mülkiyetinin söz konusu olduğu menkul yahut gayrimenkul mallara ilişkin paydaşlığı (elbirliğiyle mülkiyette ortaklığı) sona erdiren ve tarafların kişisel olarak malik sıfatının devam etmesinin yo

Devamı 29.01.2024
Şufa (Önalım) Hakkı Nasıl Kullanılır?
Şufa (Önalım) Hakkı Nasıl Kullanılır?

Şufa hakkı; yada diğer adıyla önalım hakkı, kanundan veya sözleşmeden doğan, hak sahibine satışta öncelik veya başkasına satış halinde de kendisine devrini talep edebilmesini sağlayan, şartları ve kullanımı için kanunda özel düzenlemeler bulunan bir haktır.

Önalım Hakkı Davası ve Türleri

Önalı

Devamı 30.08.2023
İcra İhalesi İle Araba Satın Alma Rehberi
İcra İhalesi İle Araba Satın Alma Rehberi

Haczedilmiş ve pay sahipleri anlaşamadığı için paraya dönüştürülmesi gereken araçlar (Otomobil, SUV, Jip, İş makineleri vs.) devletin resmi satış müdürlüğü aracılığıyla satılmaktadır.

İhaleye konu araçlar icra dairelerinin Satış Memurlukları vasıtasıyla satılmaktadır. Bu satış işlemi bir ihale us

Devamı 13.07.2023
İcra İhalesi İle Gayrimenkul Satın Alma Rehberi
İcra İhalesi İle Gayrimenkul Satın Alma Rehberi

Haczedilmiş ve pay sahipleri anlaşamadığı için paraya dönüştürülmesi gereken gayrimenkuller devletin resmi satış müdürlüğü aracılığıyla satılmaktadır. Bu yazımızda da icradan veya satış müdürlüğünden taşınmaz (ev, arsa, iş yeri vs) almak ve icra müdürlükleri aracılığıyla satılan diğer gayrimenkuller

Devamı 04.07.2023
Şirketlerin Halka Arzı ve Avukat Hizmeti
Şirketlerin Halka Arzı ve Avukat Hizmeti

Halka arz, şirket hisselerinin yapılacak çağrı ile bir borsa aracılığıyla satışı anlamına gelmektedir. Şirketler, çeşitli nedenlerle halka arz yoluna gitmektedir. Bunlardan başlıcaları prestij, tanınırlık ve finansman kaynağı ihtiyacıdır. Halka arz şirketlere çeşitli faydalar sağladığı gibi, bir tak

Devamı 10.10.2022
Sermaye Piyasalarında Yatırımcıların Korunması
Sermaye Piyasalarında Yatırımcıların Korunması

Sermaye piyasası geniş anlatımıyla; ekonomik değer taşıyan varlıkların arz ve talebinin karşılandığı alandır. Bu alan ise mal, hizmet ve mali alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Piyasanın mali araçlarından olan halka arz edilmiş şirketlerin paylarının (veyahut sermaye piyasası araçlarını) alınıp s

Devamı 23.04.2022
Kamulaştırma Davaları (istimlak) Avukatı
Kamulaştırma Davaları (istimlak) Avukatı

Kamulaştırma; devletin(idarenin) kamu yani halk yararına olarak belli bir taşınmazı, bedelini piyasa değerleri üzerinden veya piyasa değerlerine yakın olarak hesaplayarak taşınmaz sahibi veya sahiplerine bedelini ödemek koşuluyla mülkiyetine alması işlemidir. Bu işlem yalnızca mülkiyeti özel kişiler

Devamı 07.10.2021
Arabulucu Avukat İle Uyuşmazlıklara Hızlı Çözüm
Arabulucu Avukat İle Uyuşmazlıklara Hızlı Çözüm

Arabuluculuk, Türk Hukukuna 2012 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile girmiştir. Bunun öncesinde konuya ilişkin herhangi bir düzenleme Türk Hukukunda bulunmamaktadır. Devam eden süreçte önce iş hukukunda ( 7036 Sayılı İş Mahkemeleri kanunu 3’üncü madde) sonrasında ise

Devamı 05.10.2021
Gemicilerin İşçilik ve Tazminat Alacakları (Kaptan - Çalışanlar Dahil)
Gemicilerin İşçilik ve Tazminat Alacakları (Kaptan - Çalışanlar Dahil)

Üç tarafında limanlar ve tersaneler bulunan ülkemiz ulusal ve uluslararası anlamda deniz ticareti, ulaşım ve lojistik alanlarında önemli bir konumda bulunmaktadır. Buna bağlı olarak ülkemizde ulusal ve yabancı bayraklı gemilerde hizmet veren yüz binlerce işçi bulunmaktadır. Çalışanın olduğu her yerd

Devamı 10.05.2021
İhbar Tazminatı Hesaplaması
İhbar Tazminatı Hesaplaması

Arıkan Hukuk Bürosu İstanbul merkezli Türkiye'nin her noktasına tazminat hukuku ile alakalı hizmet vermektedir. Özellikle ihbar tazminatı noktasında alacağın tahsilinde avukatlarımız vasıtası ile destek sağlamaktayız. İşten derhal çıkarmalarda işçinin hak kazandığı fakat tahsil etmede sorun yaşadığı

Devamı 12.01.2021
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır