Kaza Tespit Tutanağı İptal Davası

Kaza Tespit Tutanağı İptal Davası

Kaza tespit tutanağı ilk hukuki prosedür olarak kayıtlara geçer. Trafik kazası yaşadınız kazada kusur oranları her iki tarafın anlatımı ve çizimi ile kayda alınır ve ilk süreç başlamış olur. Kaza tespit tutanağı illa polis huzurunda tutulmak zorunda değildir. Şahıslar kendi aralarında da tespit tutanağı düzenleyebilirler. Taraflar kazada kusur dağılımını yapamaz ve uzlaşma ile bir tutanak düzenleyemezlerse kolluk kuvvetlerinden yardım isteyip olayı tutanağa bağlayabilirler. Bu durum yalnızca maddi hasarlı trafik kazaları için geçerlidir.

Ancak gerek şoför gerekse araçtaki yolcuların yaralanması durumlarında trafik kaza tespit tutanağının kolluk kuvvetleri(polis veya jandarma) tarafından doldurulması zorunlu hale gelir.

Kazada Kusurum Yok Tutanakta Kusur Verilmiş

Kaza sonrası Kusurun tespiti noktasında kazanın tarafları olayı kendi lehlerine olacak şekilde anlatmaya veya tutanağa geçirmeye çalışabilirler. Burada tarafların bir tutanak tutmada anlaşamaması durumunda durumu polise anlatıp ifadelerini kayda aldırıp bir “maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı” düzenlettirebilirler. Taraflardan birinin kazanın gerçekleşme şeklini hatalı veya bilerek yanlış anlatması durumunda tutanağı tutan polis yanılarak kusuru olması gerekenden farklı yazabilir veya kaza krokisini hatalı olarak çizebilir. Böyle bir durumda kazazedelerden mağdur olanın yargıya gitmekten başka çaresi kalmaz. Trafik Kaza Tespi Tutanağı’nın hatalı düzenlemesi sonucunda kusursuz veya daha az kusurlu olan mağdur taraf sigortadan aracının onarımını yaptıramaz hale gelebilir. Ya da olayın gerçekleşmesinde esas kusurlu olan haksız olarak kendi aracını sigortadan onarmını yaptırabilir.

Böyle bir durumda sigorta şirketleri onarım bedelinin geri alınması için ihtarname gönderebilir veya icra takibi açabilir. Böyle bir durumda mağdurun kaza tespit tutanağının düzeltilmesi hakkında bir dava açması zorunlu hale gelir. Aksi halde kazada kusurlu görülen taraf, haklı olsa bile araç tamiratını yaptıran sigorta şirketine, icra yoluyla tamirat bedellerini ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Kaza Tespit Tutanağının İptaline Hangi Mahkemeler Bakar?

Kaza sonrası eğer tutanağa itirazımız varsa öncelikle eldeki delilleri toplamamız gerekir. Bu deliller kamera kayıtları, görgü tanıkları veya araçlar üzerindeki kaza izleridir. Bu deliller toplandıktan sonra bir dava dilkeçesi oluşturulur ve “Sulh Hukuk Mahkemesi”nde tespit davası açılması suretiyle kişi hakkını arar. Kişi dosyada olayı anlatarak kazada alınan ifadeler deliller olay yeri fotoğrafları, varsa şahitleri de dosyasına ekleterek kazada haklılık payı veya kusur incelemesi ister. Ancak bu süreç uzmanlık gerektiren bir alan olduğu için sürecin bir avukatla yönetilmesi elzemdir. Davayı açan taraf bir hata yapması durumunda davasının reddiyle karşı karşıya kalma ihtimali doğacaktır. Böyle bir durumda kişi haklı dahi olsa, yargılama giderlerine mahkum olma ihtimali doğacaktır.

Kaza Tespit Tutanaklarına İtiraz

Kaza Tespit Tutanağına itiraz için deliller toplandıktan ve dava açıldıktan sonra mahkemeden olay yerinde keşif isternir. Kaza yerini gören kamera kayıtları toplanılır ve tüm bu deliller mahkemenin seçeceği alanında uzman bir birlirkişi tarafından incelenir ve bir bilirkişi raporuna dökülür. Bu bilirkişi raporuna mahkemenin ve tarafların bir itirazı olmaması halinde rapor kesinleşir. Bundan sonra mahkeme süreci karara bağlar. Bu süreç sonrasında mahkeme kararı başta sigorta şirketi ve kazanın taraflarına tebliğ edilir. Bir borç veya icra işlemi varsa snlandırılması istenilir. Aracın tamiratı yapılmadıysa tamirat bedeli talep edilir veya pert araç bedeli sigortadan istenilir. Bütün bu bürokratik sürecin bir avukat tarafından yürütülmesi halinde amaca hızlı bir şekilde ulaşılması olasıdır.

Kaza Tespit Tutanağı Kolluk Kuvvetleri Dışında Düzenlenmesi

Kaza tespit tutanağının polisler dışında tutulmasının çok bir önemi yoktur. Ancak kaza tespit tutanağına sonradan yapılacak itirazlarda durum biraz sıkıntılı olabilmektedir. Çünkü kendi beyanınızla yaptığınız düzenlenen tutanakta sonradan o öyle değildi demek biraz sorun teşkil eder. Kaza tespit tutanağını kişiler kendileri düzenleyebilirken bazı halleder bu düzenlenemez.

  1. Sürücülerden biri ehliyetsiz ise
  2. Sürücünün ehliyeti o araca uygun değilse (motor ehliyeti ile kamyonet kullanmak)
  3. Sürücü küçük yaşta reşit değilse
  4. Sürücü alkollü veya alkol uyuşturucu madde şüphesi varsa
  5. Sürücünün akli dengesi sıkıntılı ise
  6. Kazaya karışan araçlardan bir tanesi resmi plaka ise
  7. Kaza anında devlet malları zarar görmüş ise
  8. Kaza anında üçüncü şahısların mallarına zarar geldi ise
  9. Kaza yapan araçlardan birinin zorunlu trafik sigortası yoksa
  10. Yaralanma ve ölüm var ise polis çağrılarak kaza tespit tutanağının düzenlenmesi şarttır.

Kaza Tespit Tutanağı Mağduru İseniz

Kaza tespit tutanağının düzenlenmesinden sonra olay sizin yaşadığınız veya bildiğiniz dışında tutanağa geçirilmiş ise veya olmayan bir durum olmuş gibi gösterilmiş ise yeterince araştırma yapılmadan karar verildiğini düşünüyorsanız muhakkak hakkınızı aramanız gerekmektedir. Düşünün, kaza sonrası tutulan tutanaktan ötürü trafınıza bir trafik cezası kesilmiş olabilir, trafiğin güvenliğini tehlikeye atma suçu ile karşı karıya kalabilir veya haberiniz olmadan aracınızın sigorta şirketinden karşı tarafın aracı onarılıp bedeli size yüklenilebilir. Üstelik bunun için hakkınızda icra takibi açılıp malvarlığınıza haciz de konulabilir. Bu risklerle karşı karşıya kalma olasılığını gözardı etmeksizin hukuki haklarınızı aramanız kazazedeler ve aileleri için son derece önemlidir. Unutmayın, hak ancak istenilirse elde edilen bir kazanımdır.

Kaza tespit tutanakları sonrası iptal davası açılmaktadır. Eğer kazada kusurunuz belirtilen gibi olmadığını düşünüyorsanız açılacak dava ile yeniden kusur dağılımı yaptırabilirsiniz.
www.arikanavukatlik.com
Kaza Tespit Tutanağı İptal Davası/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır