Spor Hukuku ve Futbolcu Avukatlığı

Spor Hukuku ve Futbolcu Avukatlığı

Spor Hukuku, sporcuların, kulüplerin, şirketlerin, federasyonların, birbirleriyle sportif faaliyet ve etkinliklere ilişkin ilişkilerini, düzenleyen çok yönlü ve kendine has bir hukuk dalıdır. Spor hukuku sporcularla birlikte; yan dal olarak; alt yapı sporcularını, bu spor faaliyetini halka ulaştıran basın çalışanlarını, kulüplere hizmet veren antrenör, masör, şoför, temzilik hizmetlileri gibi sporcuların bulunduğu her alanda hizmet veren kişi ve kurumları da kapsayan geniş bir hukuk dalıdır.

Biz bu yazımızda sporcular ve kulüplerine hizmet veren personellerin hukuki sorunları ve bu sorunların çözümlerinden bahsedeceğiz. Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol branşlarının genellikle futbola dair hukuki süreçlerle benzer olması ve futbol hakkındaki hukuki düzenlemelerde bu spor dallarına dair düzenlemelerin eşgüdümlü olması sebebiyle futbol referanslı olarak iş bu yazımızı kaleme alıyoruz.

Profesyonel Sporcu Sözleşmelerinin Kontrolü ve Hazırlanması

Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu’nun tavsiye niteliğindeki kalıp sözleşmeleri genel olarak yerli sporcular ile kulüpler arasında uygulama alanı bulur. Futbolcu veya menejerinin sözleşme incelemesinde tecrübeli olmaması veya bir husus gözardı etmesi halinde masanın güçlü tarafı olan kulüp, kendi lehine olacak şekilde bir sözleşme tesis eder. Sporcunun kontrat kontrolü ve yeni kontrat tesisi sürecinde profesyonel ekibimizle sporcuya hukuki desteğimizle yanlarında oluyoruz.

Taraftar ve medya baskısı, kulüp menfaatleri ve transfer süreçlerinde sözleşmenin sporcu lehine olması durumunda sporcu bu kriz süreçlerinden karlı bir şekilde çıkacaktır. Bilinmelidir ki; sporcuyu performansı ve sözleşmeler korur. Birinin zayıf olması halinde sporcunun kariyeri, kazancı ve performansı negatif olarak etkilenecektir.

Sporcuların Kulüplerinden Sözleşme Alacakları

Sporcu sözleşmelerinde sporcular düzenli ödeme, taban yıllık kazanç, prim, maç başı ücret gibi alacak kalemleri üzerinde anlaşırlar. Bu alacakların kulüpten tahsili ve talep edilmiş ancak tahsil edilememiş alacaklar hakkında, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Arabuluculuk Daire Başkanlığı, FIFA, UEFA, CAS başvuruları ile alacakların tahsili sürecinde ve ödememe kaynaklı kulüp şikayetlerinde sporcunun yanında oluyoruz.

Sporculara Medya Aracılığıyla Yapılan Hakaret Ve Kişilik Hakları Saldırıları

Görsel Medya, Yazılı Medya ve sosyal medya aracılığıyla sportif faaliyetler halka ulaşmaktadır. Spor faaileyetleri taraftar, kulüp çalışanları veya yöneticilerinin futbolcunun kişilik haklarına saldırması(hakaret, basın açıklaması, hedef gösterme gibi) durumunda doğacak hak ihlallerinde, ilgililer hakkında hukuki süreç başlatılmasında sporculara hukuki destek vermekteyiz.

Sporcular Hakkında Medyaya Basın Açıklamaları Hizmeti

Tüm spor branşlarında efor ve mental güç birlikte olarak motivasyon doğurmaktadır. Sporcu aleyhine gelişen bir medyatik olayda sporcunun yalnız kalması halinde konsanrasyonu olumsuz olarak etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu süreçte sporcuyu temsilen açıklama yapmakta ve futbolcuyu medya önünde korumaktayız.

Futbolculara Verilen Para Cezalarına İtiriaz Süreci

Ülkemizde futbol oynayan her sporcu kedi kulübünün “iç yönetmelik ve disiplin kuralları”na bağlıdırlar. Zaman zaman kulüpler küme düşme ve şampiyonluk baskısı, transfer baskıları, özel yaşam, taraftar baskısıyla futbolculara hak etmedikleri cezaları kesmektedirler. Bu noktada kesilen cezalara futbolcuların TFF nezdinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Kesilen bu cezaların öncelikle yazılı olması, imza karşılığı futbolcuya teslim edilmesi veya noter aracılığyla 15 gün içerisinde tebliğ edilmesi ve bir nüshasının TFF’na bildirilmesi zorunludur. TFF nezdinde futbolcu tarafından yapılacak itirazın ise Profesyonel Futbolcuların Statüsü Ve Transferleri Talimatı’nın 24’ncü maddesi gereğince bu cezalara gerekçeleri ile birlikte itiraz edebilmektedir.

Transfer Sözleşmelerinin Tercümesi ve Hukuki Olarak Yorumlanması

Futbolcunun uluslararası kariyerinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için teklif edilecek sözleşmelerin ingilizce olarak tercümesi ve sporcuyla istişare edilmesi sporcunun kariyeri için son derece elzemdir. Bu noktada sözleşmelerin yabancı dilde yorumlanması ve futbolcu lehine yine yabancı ülke diline uygun olarak maddeler eklenmesi ve tekliflerin revize edilmesi konularında sporculara destek oluyoruz.

Futbolcu Alacaklarında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Rolü

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), TFF içinde kurulmuş olan olan bir yargısal yapıdır. Kulüpler, futbolcular, teknik adamlar, antrenörler ve diğer spor emekçilerinin sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkları inceleyen ve karara bağlayan UÇK, var olan hukuki uyuşmazlıkları dava sürecine gerek kalmadan gidermektedir.

Pratikte, uzun süren yargılama süreçlerine nazaran, ucuz ve hızlı bir çözüm olarak karşımıza çıkan bu kurula müracaat için Fulbolcunun sözleşmesinde muhakkak hüküm bulunması gerekmektedir. Bu kurula müracaat halinde uyuşmazlıklar ortalama 3-4 ay içerisinde çözümlenmektedir. Kurulun kararına ise itiraz mümkündür.

Tercüme noktasında spor hukukçu arkadaşlarımız hem kendileri hemde Türkiye'nin önde gelen tercüme bürosu olan https://www.imgetercume.com/ingilizce-tercume firmasında profesyonel ana dilde hukuk içerikli tercüme desteği almaktayız. Futbolcu avukatlığı makelemizde de görüldüğü gibi aslında sporcunun tüm yaşantısı içinde olmak ve her alanda kendisine destek verme süreci olduğunu buradan daha iyi anlamaktayız.

Futbol başta olmak üzere tüm spor branşlarında futbolcu, basketbolcu, voleybolcu, teknik direktörü ve yardımcıları, kulüp personeli, sağlık ekibi, danışman ve tercüman gibi tüm çalışanların kulüplerle ilgili alacak, ödeme ve aylık taksit vb. uyuşmazlıklarda deneyimli spor hukuku avukatlarımız hizmetinizde.
www.arikanavukatlik.com
Spor Hukuku ve Futbolcu Avukatlığı/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır