Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Hesapla

Trafik Kazası Tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı

Trafik kazası maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türkiye’de trafik kazası yoğunluğu son yıllarda gerek cezalar gerekse de alt yapı ve yol yatırımları ile bir hayli azalmıştır. Ama buna rağmen hemen hemen toplumun her kesimi bir şekilde kazalarla karşı karşıya kalmaktadır. Ortaya çıkan kaza sonrası ise doğan zararlar ise sigorta şirketleri tarafından zorunlu olarak karşılanmaktadır. Kazaya sebebiyet veren aracın ise sigortası olsun veya olmasın her halükarda bu zararlar devlet kurumları(güvence hesabı) tarafından karşılanmaktadır. Peki trafik kazası tazminatı nedir sorusunu cevaplayacak olursak; Yaşanan bir kaza sonrası olayda ölen veya yaralanan kişi veya kişilerin kazaya ilişkin sigorta firmalarından alınan tazminata trafik kazası tazminatı diyoruz. Sigorta bulunmaması halinde ise zararlar bir devlet kurumu olan Güvence Hesabı tarafından karşılanmaktadır.

Trafik Kaza Tazminatından Kimler Yararlanabilir

Trafik kazası tazminatı kaza sonrası yaralanan yani vücudunda bir kalıcı maluliyet olan kişiler ile kazada ölüm varsa ölen kişinin yakınlarının alacağı tazminat türüdür.

 • Kaza sonrası kalıcı veya geçici bir maluliyet olması,
 • Maluliyetin geçerli bir heyet raporu ile tespiti ile birlikte trafik kazasında yaralananların tazminat hakkı bu durumda ortaya çıkması durumunda kazazedeler; yaralanma kaynaklı tazminata hak kazanırlar. Bu haklarını ise sigorta şirketi ve kazaya sebebiyet veren taraftan isteme hakkına sahiplerdir.

Ölümlü trafik kazalarında ise destekten yoksun kalanlar sigorta şirketinden ve kazaya sebebiyet veren taraftan destekten yoksun kalma tazminatı almaya hak kazanırlar.Destekten yoksun kalandan yana hak sahibi olanlar ise; ölenin medeni haline göre; anne ,baba, eş, çocuk, evlatlık, kardeş, nikahsız eş şeklinde sıralanabilir. Bu sayılanların tamamı mevcudiyetine göre ayrı ayrı hak sahibi olmaktadırlar. Birinin hakkını istemesi ise ötekinin hakkını etkilememektedir.

Trafik Kaza Tazminatında Süreçler

Trafik kazası yaşandıktan sonra insanlar bedeni tedavi süreçlerini giderdikten sonra hukuki konulara eğilirler. Burada öncelikle kazada yaralanma durumunda yapılacakları anlatmak istiyoruz. Kaza sonrası yaralanan birey önce tedavi sürecini tamamlar.

 • Tedavi süreci tamamlanır. Bu sırada olay bir adli vakıa olduğu için hastananede olayı anlatan bir “Genel Adli Muayene Raporu” tutulur. Olay ölümlü ise bunun yanında otopsi raporu da düzenlenir.
 • Hastanede tutulan raporlar en yakın karakola ve savcılığa yönlendirilir ve böylece adli süreç başlamış olur. Bu süre zarfında kazaya dair deliller toplanır, tarafların ifadeleri alınır ve tarafların birbirinden şikayetçi olup olmadığı sorulur. Bu bağlamda savcılık incelemesi başlar.
 • Kazanın üzerinden ise belli bir müddet geçmekle sigorta şirketi ve kazada kusurlu olan taraftan tazmin edilmek üzere tazmin prosedürü başlar. Burada sigorta şirketi teminatı altında olanlar sigorta şirketinden, teminat altında olmayanlar ise kazada kusurlu taraftan tazmin edilir.

Sonrasında ilgili sigorta firması kim ise onunla bağlantıya geçilerek tazminat süreci başlatılır. Arıkan Hukuk olarak bu noktada sağlık kurulu raporu alınmış dosyalar için kendi bünyemizde aktüer hesaplama yaparak sigorta ile temasa geçeriz. Onların medikal incelemesi sonrası taleplerimizi iletir. 15 ile 45 gün içinde hastamız için ilk ön ödemelerini müvekkilimze teslim ederiz.

Ölümlü kazalarda ise bu süreç şöyle takip edilir.

 1. Hastane ve Kurum belgeleri ilgili kururumlardan alınır.(Ölüm Belgesi ve Defin Ruhsatı belgesi ile Otopsi Raporları)
 2. Kolluk kuvvetleri-Savcılık tarafından toplanan deliller ve savcılık ifadeleri alınır.
 3. Ölen kişiden tazminat hakkı olanlar için aktüeryal hesap yapılarak sigortaya bildirilir ve bir ön ödeme tazminatı alınarak müvekkile teslim edilir.

Trafik Kaza Tazminatında Tahkim Komisyonu Başvurusu

Trafik kazası sonrası son dönemde özellikle sigorta firmalarının ödemelerde ağır davranması, yaralanmalı kazalarda heyet raporlarında indirime gitmesi, bazı noktalarda kanuni olmayan indirimlere başvurması gibi durumlar yaşanmaktadır. Bu noktada yapılması gereken kaza sonrası müvekkile ilk ödemenin alınması sonrası sonra alternatif yollara başvurmaktır.Bu alternatif yolların en kısası ise Sigorta Tahkim Komisyonu’na müracaattır. Burada başvuru süreci, dosya oluşturulması, hakem süreci, hesaplama ve karar gibi aşamaları aşarak dosya sonuca bağlanır. Burada süreç 6 ay ile 10 ay arasında tamamlanmaktadır. Bu aşamada yapılması gereken süreçte eksik evrak bırakmadan tam bir dosya ile süreci takip edip kısa zamanda mağdurun geri kalan hakkını alarak teslim etmektir. Ölümlü kazalarda da tahkim komisyonuna başvurular yapılmakta ve kısa zamanda sonuç alınabilmektedir.

Trafik Kazasında Dava Yolu İle Tazminat Süreci

Yaralanmalı trafik kazaları veya ölümlü trafik kazalarında tazminat sürecinde hakların dava yoluyla alınmasına karar verilmesi halinde öncelikle sigorta şirketine bildirimde bulunulması ve yukarıda saydığımız belgelerin sigorta şirketine teslim edilmesidir. Bu işlemlerden sonra ise sigorta şirketinin ödeme yapmaması veya eksik ödeme yapması halinde dava açmadan önce Zorunlu Arabuluculuk kurumu gereği arabulucuya başvurulması, bu prosedür tamamlandıktan sonra dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Yaralanmalı kazalarda dava süreçleri hastane, bilirkişi, heyet, aktüer vb. birçok prosedürden ötürü uzarken ölümlü kazalarda dava süreci hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Trafik kazalarında en sıkıntılı durum manevi çöküntü yaşayan insanların maddi desteğe ihtiyacı olması ve beklemeye sabırlarının kalmamış olmasıdır. Bu bakımdan trafik kazası tazminatları hangi yol ile alınırsa alınsın en hızlı destek verebileceğimiz yol her zaman ilk tercihimiz olmaktadır. Yargısal süreçlerin ise uzun olması sebebiyle ilk müracaat yolu olarak Sigorta Tahkim Komisyonu seçilmektedir.

Trafik Kaza Tazminatı Hesaplaması

Trafik kazalarında iki türlü tazminat hesaplaması yapılmaktadır. Bunlardan ilki yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplaması diğeri ise ölümlü trafik kaza tazminat hesaplamasıdır. İkisine de ayrı ayrı değinerek konuya açıklık getirmek istiyoruz.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplaması şu bilgilere dayandırılarak yapılır.

 • Ad Soyad
 • Yaş
 • Maaş
 • Kaza dönemindeki maaş
 • Haklılık payı
 • Sakatlık oranı

bu bilgiler eksiksiz girildikten sonra yaralanmalı trafik kazası aktüer uzmanımız varsa heyet raporunun detaylarını da dikkate alarak tazminat hesaplaması yapar. Yaralamalı trafik kazası tazminat hesaplaması noktasında sitemizden de destek alabilirsiniz. Yaralanmalı trafik kazası sayfamızda da bu hesaplama mevcuttur.

Ölümlü trafik kazası tazminat hesaplamasına gelince;

 • Ad soyad
 • Yaş
 • Kaza döneminde maaşı
 • Kazadaki haklılık payı
 • Destek alacak kişiler (eş, anne baba, çocuk ve 3 diğer kişilerin yaşları)
 • Kaza yılı

gibi sorulara bakılarak aktüer uzman ekibimizce ölümlü kaza tazminat hesaplaması tarafımızca yapılır. Ölümlü kazalarda da yine sitemizden destekten yoksun kalma tazminatı ve ölümlü kaza tazminatı sayfalarında aktüer hesaplama desteği alabilirsiniz.

Trafik Kaza Tazminatında Aktüer Hesaplamasının Etkisi

Trafik kazalarında tazminat bedelleri belirli bir matematiksel formüle göre hesaplanarak sigorta şirketlerine sunulduğu zaman, sigorta şirketi karşısında bilinçli bir kazazedenin ve kazazede avukatının olduğu farkındalığı ile ödenmesi gereken tazminat bedelini yükseltmektedir. Aktüeryal hesaplama raporu sigorta şirketinden ve kazaya sebebiyet veren taraftan tazminat hakkı isteme sürecini ışıktutan birinci ve öncelikli gereksinimdir. Ayrıca ölümlü kazalarda da ödemeler eksik yapılmakta ve müvekkillerimize ölüm kazası tazminat aktüeryal hesabı yapılarak kişilerin gerçek ve karşılanması gereken alacaklarını tespit edilerek dava ve tahkim süreçlerini yürütmekteyiz. İster yaralanmalı kaza tazminatı isterse de ölümlü kaza tazminatı noktasında ofisimizle bağlantıya geçerek en iyi hukuk desteği için hizmet alabilirsiniz.

Türkiye'de trafik kazası yaşayanların haklarını sigorta, tahkim ve dava yolu ile alıyoruz. Sitemizdeki trafik kazası tazminatı hesaplama seçeneği ile binlerce mağdura aktüer hesaplama desteği sunduk.
www.arikanavukatlik.com
Trafik Kazası Tazminatı/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır