Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Hesapla

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Yaralanmalı trafik kazası: Kara-yolları Trafik Kanunu’na göre, motorlu bir aracın işletilmesi yani sürüş anında, iki araç arasında, tek taraflı ve yahut aracın yayalara çarpması sonucu, taraflarda meydana gelen bedeni hasara yaralanmalı trafik kazası denilmektedir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı noktasında ofisimizden aktüerden, dosya süreçlerine, sigortadan tahkim ve dava süreçlerine kadar tüm konularda bilgi alabilirsiniz.

Ülkemizde yürürlükte olan zorunlu sigortalama sistemi sayesinde, kara yollarında meydana gelen yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarında, kazazedelerin zararı, bu sigortalama sisteminin işleyişi sayesinde ödenmektedir. Ancak gerek sigorta şirketlerinin, trafik kazası sonucu talep ettiği belgeler ve bunların toplanması-elde edilmesi sürecinde meydana gelen bürokratik zorluklar, gerekse sigorta şirketlerinin belgeler tam olsa bile, ödemeyi geciktirme yönündeki tavırları, söz konusu sigorta bedellerinin vatandaşa ödenmesinde zorluklar doğurmaktadır. Hali hazırda kaza mağduru olan bir kimsenin bu zorlukları üstlenmesi ise kişiyi hem psikolojik hem de fizyolojik(bedeni) olarak yıpratmaktadır. Süreç içerisinde sigorta avukatı, başka bir deyişle sigorta tazminat alacaklarının tahsili konusunda uzman bir avukattan destek alınması faydalı olmaktadır.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Sigorta Şirketi Ödemesi

Yaralanmalı trafik kazasında yaralanan kişinin iki çeşit tazminat hakkı bulunmaktadır. Bunlardan ilki maddi tazminat diğeri ise manevi tazminattır. Maddi tazminat noktasında yaralanan kişi aldığı bedeni hasar ölçüsünde öncelikli sigorta firmasından tazminat talebinde bulunabilir. Yaralanmalı trafik kazasında sigortadan para alınma süreci şöyle gerçekleşir.

 1. Kaza sonrası dosya oluşturulur
 2. Kaza tespit tutanağı, adli evraklar, hastane evrakları (epikriz- adli muayene) vb.
 3. Sağlık kurulu raporu

Bu yukarıdaki evraklar toparlanıp öncelikle kişinin maluliyeti belirlenir. Ardından sağlık kurulu raporu geldikten sonra sigortadan ödeme alabilmek için Arıkan Hukuk olarak yeni bir aşamaya geçeriz.

Yaralanmalı Trafik Kaza Mağduru İçin Aktüer Hesaplama

Ofis olarak diğer hukuk bürolarından ayrılan tarafımız ve bizi işimizde başarılı kılan kısım sitemizde de aktüer hesaplama desteği alabildiğiniz gibi bizimle dosyalarını paylaşan müvekkillerimize sigortadan ödeme talebinde bulunmadan önce gelen heyet raporu üzerinden aktüer hesaplama yapmaktayız. Yani dosyanızı sigorta firmalarının medikal inceleme sürecini beklemeden ve orandan genelde düşük çıkan kararları almandan biz kişinin gerçek alabileceği tazminatı tüm yönleri ile araştırıp aktüer bir hesap oluşturmaktayız. Kişi için yapmış olduğumuz aktüer ile yaralanmalı kaza geçiren vatandaşımız için sigortadan ödeme talebinde bulunuyoruz. Bu sürecin bize avantajları şunlardır.

 • Sigorta süreci kısalıyor.
 • Sigortanın teklifini beklemeden kendi değerlendirmemizle biz alacağımız tazminat miktarını sunuyoruz.
 • Son dönemde heyet oranlarında aktüer yaparken yapmış oldukları indirimlerin önüne geçmiş oluyoruz.
 • 15 gün içinde eksiklikler tamamlanarak ilk ödemeyi almış oluyoruz.

Bu bakımdan aktüer yapmak gerçekten çok önemli bir katkı sağlamış oluyor. Bizimle çalışan müvekkillerde sürecin hızlı akışı ve hakkımızı tam alma noktasındaki gayretleri görerek bizlere referans olmaya devam ediyorlar.

Yaralanmalı Trafik Kazası Mağduru İçin Tahkim Aşaması

Genelde sigorta firmaları 15 ile 45 gün içinde bir dosyaya ödeme yapar veya yapmadıkları takdirde Arıkan Hukuk olarak bizler diğer yollara başvururuz. Dosyanın durumuna göre bu yollardan bir tanesi tahkim aşamasıdır. Tahkim aşamasında da başarılı olabilmek artık çok kolay değildir. Son dönemde Tahkim Komisyonu kararları gerçekten çelişkili olmakta ve vatandaşlar bizzat yaptıkları başvurularda hem zaman hem ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Bu bakımdan tahkim komisyonu 6 ay ile 12 ay arasında süren tamamlanan bir komisyondur. Bu süreci yaralanan kişi adına iyi okumak ve kişinin eğer ilk ödeme varsa eksik ödemenin tamamlanması ödeme hiç yapılmamışsa sigortadan tahkim üzerinden dosyanın hakkının alınması gereklidir. Bu bakımdan sigorta tahkim komisyonuna başvurular ve sürecin takibi sigorta uzmanı avukat tarafından yapılmalıdır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Mağduru İçin Dava Süreci

Hangi dosya için sigorta ile yürüneceği hangisi ile tahkim komisyonundan sonuç alınacağı ya da hangisi ile dava yoluyla devam edileceği dosyanın değerlendirmesi sonrası yapılmaktadır. Burada asıl amaç en kısa zamanda yaralanmalı kaza geçiren mağdura tazminatını teslim etmektir. Dava sürecinde mahkeme yolu ile giderken süreçte mağdurdan adli tıp raporu ile maluliyet tespiti yapılarak bilirkişi ve aktüer hesaplamalar yapılır sürecin sonunda kişi tazminatına kavuşur.

Yaralanmalı Trafik Kazası Mağduruna Manevi Tazminat

Yaralanmalı trafik kazası sonucunda kazaya sebebiyet veren kusurlu taraf kusuru oranında zarar verdiği kişiye tazminat ödemekle yükümlü olur. Bu tazminat bedeli kusurlu tarafın sigorta poliçesinden teminatı oranında karşılanır. Bu teminat bedelini alınabilmesi için kişinin belirli bir oranda zarara uğradığını ispat etmesi şarttır. (Heyet raporu) Eğer karşı tarafın sigortası yoksa veya tüm kusur kendisinde ise bu durumda manevi tazminat noktasında kusurlu kişinin maddi durumu manevi tazminat noktasında belirleyici olur.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Kusur Dağılımları

 • Kazanın tek taraflı olmaması, tek taraflı olsa bile kusurun; yol yağış toprak kayması yolun bozuk olması dolayısıyla bunlardan birine kusur verilebilmesi gerekmektedir.
 • Çift taraflı trafik kazalarında kusurun tamamen kazaya sebebiyet veren tarafta olması tazminat alınmasını engeldir. Zira hukukun genel kaideleri gereğince kişiyi kendi kusurundan faydalanamaz.
 • Araç içerisinde yolcu olarak bulunan kimsenin her halükarda tazminat alma hakkı mevcuttur.
 • Her ne olursa olsun yaralanmalı trafik kazası geçiren bir kimsenin kalıcı bedeni hasarını ispat etmekle mükellef olduğu kuşkusuzdur.
 • Araç sürücüsünün kanuni oranın üzerinde alkollü olması tazminata engel teşkil eden veyahut kusur dağılımına değiştirmesi münasebetiyle tazminatta indirime gidilmesini doğuran bir durumdur. Görünürde kusur trafik kazasında %100 oranında kazaya sebebiyet veren tarafa verilse dahi, kazadan kurtulma şansı oranı dikkate alınarak herhangi bir kusur olmasa bile alkollü sürücüye belirli bir alanda kusur payı verildiğine yargılama süreçlerinde rastlanmaktadır.
 • Sürücünün Kara-yolları Trafik kanununa uygun olarak sahip olacağı ehliyet belgesi de kusur durumunu değiştiren bir durumdur. Kişinin kara-yollarında kullanmış olduğu araca uygun olan bir ehliyete sahip olması şarttır. Ancak ilgili araç sınıfının sürücü ehliyetine sahip olmayan bir kişinin yapmış olduğu kazada kişiye en az 1/4 kusur payesi verildiği uygulamada yerleşiktir.
 • 18 yaş altındaki çocukların ise Ehliyetsiz araç kullanmaları doğrudan kendilerine ve yasal temsilcileri ile araç ruhsat sahibine hem hukuki hem de cezai anlamda mesuliyet doğuracak bir durumdur. Zira Türk Medeni Kanunu kişinin fiili ehliyet sahibi olma yaşını 18 yaşına bağlamıştır. Bu yaşın altında yapılacak her türlü haksız fiil tasarrufundan dolayı yukarıda sayılan yasal temsilcilere ve çocuğun kendisi kazanın gelişme durumuna göre bir kusur payı verilmektedir.

Bu ve buna benzer birçok konu kusur konusunda irdelenebilir. Burada yapılması gereken yaralanmalı trafik kazası avukatı ile çalışarak süreci olabildiğince lehte sonuçlandırmaktır. Hem kusur oranı hem de aktüer hesaplama ve ayrıca davada izlenecek yol konusunda avukatlarımız ve işin uzmanı çalışanlarımız yol gösterecektir.

Yaralanmalı Trafik Kaza Tazminat Hesaplaması

Arıkan Hukuk olarak diğer firmalardan hukuk ofislerinden farkımız kadromuzun donanımlı ve gerçekten işin ehli kişilerden oluşmasından gelmektedir. Bize bir dosya ulaştığında aktüer uzmanlarımız dosyanızı ayrıntılı inceleyip alacağınız tazminatı hesaplarlar. Aynı zamanda sitemiz üzerinden de bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Yaralanmalı trafik kaza tazminat hesaplaması için ofisimizden destek alabilir ve sonrasında da tüm işlemlerinizi bizimle yürütebilirsiniz.

Yaralanmalı trafik kazası mı geçirdiniz? Tazminatınızı sigorta, tahkim veya dava yolu ile almanın en kolay yolu Arıkan Hukuk Bürosu ile çalışmak. Ayrıca müvekkillerimize ücretsiz aktüer hesaplama desteği veriyoruz.
www.arikanavukatlik.com
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır