Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Hesapla

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Yaralanmalı trafik kazası: Karayolları Trafik Kanunu’na göre, motorlu bir aracın işletilmesi yani sürüş anında, iki araç arasında, tek taraflı veyahut aracın yayalara çarpması sonucu, taraflarda meydana gelen bedeni hasara yaralanmalı trafik kazası denilmektedir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı noktasında hukuk büromuzdan aktüeryal hesap, sigorta hukukuna dair tazminat başvuru süreçlerine, Sigorta Tahkim Komisyonu ve dava süreçlerine kadar tüm konularda bilgi alabilirsiniz.

Ülkemizde yürürlükte olan zorunlu sigortalama sistemi sayesinde, kara yollarında meydana gelen yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarında, kazazedelerin zararı, bu sigortalama sisteminin işleyişi sayesinde ödenmektedir. Ancak gerek sigorta şirketlerinin, trafik kazası sonucu talep ettiği belgeler ve bunların toplanması-elde edilmesi sürecinde meydana gelen bürokratik zorluklar, gerekse sigorta şirketlerinin belgeler tam olsa bile, ödemeyi geciktirme yönündeki tavırları, söz konusu sigorta bedellerinin vatandaşa ödenmesinde zorluklar doğurmaktadır. Hali hazırda kaza mağduru olan bir kimsenin bu zorlukları üstlenmesi ise kişiyi hem psikolojik hem de fizyolojik(bedeni) olarak yıpratmaktadır. Süreç içerisinde sigorta avukatı, başka bir deyişle sigorta tazminat alacaklarının tahsili konusunda uzman bir avukattan destek alınması faydalı olmaktadır.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Sigorta Şirketi Ödemesi

Yaralanmalı trafik kazasında yaralanan kişinin iki çeşit tazminat hakkı bulunmaktadır. Bunlardan ilki maddi tazminat diğeri ise manevi tazminattır. Maddi tazminat noktasında yaralanan kişi aldığı bedeni hasar ölçüsünde öncelikli sigorta firmasından ve zarara sebebiyet veren taraftan (şoför ve ruhsat sahibi) tazminat talebinde bulunabilir. Yaralanmalı trafik kazasında sigorta şirketinden maddi tazminat ödemesi alınması süreci şöyle gerçekleşir.

 1. Kaza sonrası Kaza Tespit Tutanağı tutulur. Böylece başlayan adli sürece başlanılır. Hastane tarafından tutulan Genel Adli Muayene Formu ile birlikte bu iki belge en yakın karakol veya savcılığa iletilir.
 2. Kazanın taraflarının ifadesinin alınması ile savcılık süreci başlamış olur. Bu süreçte yol üstündeki Güvenlik kamerası kamera izleri gibi detayların savcılık dosyasında toplanması son derece önemlidir.
 3. Sigorta şirketi tespit edilerek bedeni hasar bildirimi yapılır.
 4. Kazazededeki kalıcı maluliyetin belirlenmesi için hastaneden bir puansal oran alınır Sağlık Kurulu Raporu adı altında kalıcı bedeni hasar belgelendirilir.
 5. Sigorta şirketinden ödeme talep edilir.

Yukarıdaki evraklar toparlanıp öncelikle kişinin maluliyeti belirlenir. Ardından sağlık kurulu raporu geldikten sonra sigortadan ödeme alabilmek için Arıkan Hukuk /Arikan Avukatlık) olarak yeni bir aşamaya geçeriz.

Yaralanmalı Trafik Kaza Mağduru İçin Aktüer Hesaplama

Hukuk Bürosu olarak diğer hukuk bürolarından ayrılan tarafımız ve bizi işimizde başarılı kılan kısım, sitemizde de aktüeryal hesaplama desteği alabilmenizdir. Aktüeryal hesap robotumuz sayesinde, kazazedenin tazminat hakları hesaplanarak raporlanmaktadır. Yani sigorta şirketinde takip edilen hasar dosyanızı sigorta firmalarının, kusur incelemesi, medikal inceleme sürecini ve süreci oyalamaya götüren aşamalarını beklemeksizin hak edilen tazminat tutarını bir rapor halinde sunarak sürecin sigorta şirketi yönünden hızlandırılmasını sağlamaktayız. Zira sigorta şirketleri genellikle düşük ödeme yapma eğilimindedirler. Kazazede için yapmış olduğumuz aktüeryal hesap ile yaralanmalı trafik kazası geçiren vatandaşımız için sigortadan ödeme talebinde bulunuyoruz. Aktüeryal hesap raporu ile sigorta şirketine başvuru yapmanın avantajları şunlardır:

 1. Sigorta şirketinin inceleme süresinin kısalması.
 2. Sigortanın teklifini beklemeden kendi değerlendirmemizle alınacak alacağımız tazminat miktarının öğrenilmesi,
 3. Sigorta şirketi haklarının bilincinde olan ve bunu bir rapor haline getiren mağdurların haklarını eksiksiz ödemesidir.
 4. Böylece eksiklikler tamamlanarak 15 gün içinde müvekkilin ilk ödemesini tahakkuk ettirmiş olmaktayız.

Bu bakımdan aktüeryal hesap raporu alarak sigorta sürecine devam etmek gerçekten çok önemli bir katkı sağlamış oluyor. Bizimle çalışan müvekkillerde sürecin hızlı akışı ve hakkımızı tam alma noktasındaki gayretleri görerek bizlere referans olmaya devam ediyorlar.

Yaralanmalı Trafik Kazası Mağduru İçin Tahkim Aşaması

Kimi zaman sigorta şirketleri şüpheli bulduğu veyahut kendi iç değerlendirmesinde olumsuz raporlama aldığı bedeni hasar dosyalarında ödeme yapmamakta veyahut eksik ödeme yapmaktadır. Sigorta şirketi belge inceleme süreçlerinin teknik bir detaya dayanması ve matematiksel olarak belirli bir kalıp içerisinde bulunması sebebiyle, sigorta şirketi ile kazazede arasındaki uyuşmazlıkların en hızlı şekilde çözülmesi için belge üzerinden inceleme yapan Sigorta Tahkim komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin uzun süren yargılama aşamalarının kısaltılması için tarafımızca tercih edilmektedir. Usulüne uygun olarak yapılan bir başvuru ile Sigorta Tahkim komisyonu aracılığıyla sigorta şirketinden 4 ile 6 ay arasındaki bir süreç içerisinde tazminat hakları alınabilmektedir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Mağduru İçin Dava Süreci

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere dava sürecinin uzun olması sebebiyle sigorta şirketinden alınacak ilk maddi tazminat bedeli için sigorta tahkim komisyonunda müracaat edilmektedir. Sigorta şirketi kazanın gerçekleşmiş olduğu yıl nazar alınarak o yılın poliçe teminat limiti dahilinde ödeme yapmaktadır. Sigorta teminat limitinin kişinin zararını karşılamaması halinde bakiye alacak için kazaya sebebiyet veren sürücü ve araç sahibinin şahsi sorumluluğuna gidilmektedir. Bu süreç ise hukuk mahkemelerinde açılacak olan bir dava ile sürdürülmekte ve bakiye tazminat alacakları talep edilmektedir. Daha önce sigorta tahkim komisyonundan yana bir yargılama yapıldığı için maddi tazminat dava süreçleri kısalmaktadır. Bu aşamada aracın sürücüsü ve aracın mülk sahibi kasko poliçelerinden istifade ederek Doğan bakiye maddi zararı ödeyebilmekte kasko poliçesinin bulunmaması halinde şahsi mal varlığıyla sorumlu olmaktadır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Mağduruna Manevi Tazminat

Yaralanmalı trafik kazası sonucunda kazaya sebebiyet veren kusurlu taraf kusuru oranında zarar verdiği kişiye tazminat ödemekle yükümlü olur. Bu tazminat bedeli kusurlu tarafın sigorta poliçesinden teminatı oranında karşılanır. Bu teminat bedelini alınabilmesi için kişinin belirli bir oranda zarara uğradığını ispat etmesi şarttır. (Heyet raporu) Eğer karşı tarafın sigortası yoksa veya tüm kusur kendisinde ise bu durumda manevi tazminat noktasında kusurlu kişinin maddi durumu manevi tazminat noktasında belirleyici olur.

Manevi tazminat belirlenirken hakim tamamen kendi takdir ve insiyatifine göre bir bedel belirlemekte ve açılan davada belirtilen manevi tazminat bedeli tavan sınır olarak belirlenmektedir. Manevi tazminat davası sürecine geçilmeden önce ise zorunlu arabulculuk yoluna başvurulması zorunludur. Zira davalının kasko sigortasının bulunması halinde dava ticaret mahkemelerinin inceleme alanına girmektedir.

Manevi tazminatta maddi tazminattan fark olarak faiz başlangıç tarihi sigorta şirketine bildirim tarihi değil kazanın gerçekleştiği tarihtir.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Kusur Dağılımları

 • Kazanın tek taraflı olmaması, tek taraflı olsa bile kusurun; yol yağış toprak kayması yolun bozuk olması dolayısıyla bunlardan birine kusur verilebilmesi gerekmektedir.
 • Çift taraflı trafik kazalarında kusurun tamamen kazaya sebebiyet veren tarafta olması tazminat alınmasını engeldir. Zira hukukun genel kaideleri gereğince kişiyi kendi kusurundan faydalanamaz.
 • Araç içerisinde yolcu olarak bulunan kimsenin her halükarda tazminat alma hakkı mevcuttur.
 • Her ne olursa olsun yaralanmalı trafik kazası geçiren bir kimsenin kalıcı bedeni hasarını ispat etmekle mükellef olduğu kuşkusuzdur.
 • Araç sürücüsünün kanuni oranın üzerinde alkollü olması tazminata engel teşkil eden veyahut kusur dağılımına değiştirmesi münasebetiyle tazminatta indirime gidilmesini doğuran bir durumdur. Görünürde kusur trafik kazasında %100 oranında kazaya sebebiyet veren tarafa verilse dahi, kazadan kurtulma şansı oranı dikkate alınarak herhangi bir kusur olmasa bile alkollü sürücüye belirli bir alanda kusur payı verildiğine yargılama süreçlerinde rastlanmaktadır.
 • Sürücünün Kara-yolları Trafik kanununa uygun olarak sahip olacağı ehliyet belgesi de kusur durumunu değiştiren bir durumdur. Kişinin kara-yollarında kullanmış olduğu araca uygun olan bir ehliyete sahip olması şarttır. Ancak ilgili araç sınıfının sürücü ehliyetine sahip olmayan bir kişinin yapmış olduğu kazada kişiye en az 1/4 kusur payesi verildiği uygulamada yerleşiktir.
 • 18 yaş altındaki çocukların ise Ehliyetsiz araç kullanmaları doğrudan kendilerine ve yasal temsilcileri ile araç ruhsat sahibine hem hukuki hem de cezai anlamda mesuliyet doğuracak bir durumdur. Zira Türk Medeni Kanunu kişinin fiili ehliyet sahibi olma yaşını 18 yaşına bağlamıştır. Bu yaşın altında yapılacak her türlü haksız fiil tasarrufundan dolayı yukarıda sayılan yasal temsilcilere ve çocuğun kendisi kazanın gelişme durumuna göre bir kusur payı verilmektedir.

Bu ve buna benzer birçok konu kusur konusunda irdelenebilir. Burada yapılması gereken yaralanmalı trafik kazası avukatı ile çalışarak süreci olabildiğince lehte sonuçlandırmaktır. Hem kusur oranı hem de aktüer hesaplama ve ayrıca davada izlenecek yol konusunda avukatlarımız ve işin uzmanı çalışanlarımız yol gösterecektir.

Yaralanmalı Trafik Kaza Tazminat Hesaplaması

Arıkan Hukuk olarak diğer firmalardan hukuk ofislerinden farkımız kadromuzun donanımlı ve gerçekten işin ehli kişilerden oluşmasından gelmektedir. Bize bir dosya ulaştığında aktüer uzmanlarımız dosyanızı ayrıntılı inceleyip alacağınız tazminatı hesaplarlar. Aynı zamanda sitemiz üzerinden de bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Yaralanmalı trafik kaza tazminat hesaplaması için ofisimizden destek alabilir ve sonrasında da tüm işlemlerinizi bizimle yürütebilirsiniz.

Yaralanmalı trafik kazası mı geçirdiniz? Tazminatınızı sigorta, tahkim veya dava yolu ile almanın en kolay yolu Arıkan Hukuk Bürosu ile çalışmak. Ayrıca müvekkillerimize ücretsiz aktüer hesaplama desteği veriyoruz.
www.arikanavukatlik.com
Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır