Kıdem - İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatı Hesaplaması

İhbar Tazminatı Hesaplaması

Arıkan Hukuk Bürosu İstanbul merkezli Türkiye'nin her noktasına tazminat hukuku ile alakalı hizmet vermektedir. Özellikle ihbar tazminatı noktasında alacağın tahsilinde avukatlarımız vasıtası ile destek sağlamaktayız. İşten derhal çıkarmalarda işçinin hak kazandığı fakat tahsil etmede sorun yaşadığı tazminatlardan birisi de ihbar tazminatıdır. Bu yazımızda ihbar tazminatını ve nasıl tahsil edilebileceğini inceleyeceğiz.

İhbar Tazminatı Nedir?

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshine imkan tanıyan koşullar dışında işçinin işverence işten derhal çıkarılması kanunen imkansız olup, işçinin kıdem süresine göre belirli bir süre tanınması veya bu süreye karşılık gelen iş ücretinin işçiye ödenmesi gerekmektedir. Bu ücrete ihbar tazminatı denir ve tazminat niteliğindedir. İhbar tazminatı, işçinin çalışmış olduğu işinden çıkarıldığı anda yeni bir iş bulmak için geçeceği sürede gelir elde edemeyeceği için kanunen kendisine tanınmış bir haktır.

Hangi Durumlarda İhbar Tazminatı Hakkkı Doğar?

İhbar tazminatı, işverence işten çıkarılmadan önce kanunla düzenlenmiş sürenin işçiye tanınmadığı, önceden işçiye bildirimde bulunulmadığı takdirde işçilik alacağı olarak doğar.

İşçinin ihbar tazminatına hak kazanılması için işverenin yazılı olarak işçiye bildirimde bulunmaması şarttır. Yani işveren işçi çıkarmakta haklı veyahut haksız olsun bunu mutlaka bir yazılı bildirimle yapmak zorundadır. Yazılı bildirimden bulunulmaması halinde ihbar tazminatı her halükarda doğmaktadır. Bunun istisnası bildirimsiz fesih halleridir.

İşverenden İhbar İstenirken Hukuken Nasıl Hareket Edilmelidir?

İşverenin ihbar süresini tanımadığı ve bunun sonucunda doğan ihbar tazminatını ödemediği hallerde işçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne (Bölge Çalışma Müdürlüğü) dilekçe yoluyla başvuruda bulunarak ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarına dair şikayette bulunabilirler. Bölge Çalışma Müdürlüğü memurları tarafından gerçekleşen şikayet incelemesi sonunda alınan karara iş mahkemesinde itiraz edilebilir. Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne şikayet etmek yerine doğrudan iş mahkemesinde işçilik alacaklarını talep konulu alacak davası açılabilir.

İhbar Tazminatında Arabulucuya Başvuru Zorunlu Mudur?

İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabulucuya başvurma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla işverence uygun süre tanınmadan işten çıkarılan işçi ihbar tazminatını alamadığı takdirde dava açmak isterse dava şartı olarak arabulucuya başvurmak zorundadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Süreci İhbar Tazminatını Nasıl Etkiler?

Kısa çalışma ödeneği süreci, işçinin fiilen çalışmasa da iş sözleşmesinin sona ermediği bir süreci ifade eder. Kısa çalışma sürecinde işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilen işçi, eğer işverence bildirim süresi tanınmamışsa ihbar tazminatını talep hakkına sahiptir.

Nakdi Ücret Desteği Alan İşçi İhbar tazminatı Alabilir Mi?

Pandemi ücretsiz izni, iş sözleşmesini askıya aldığı için kıdem süresinden sayılmamaktadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı, işçinin kıdemine göre belirlenen bildirim süresinin parasal karşılığını ifade eder. Bildirimde bulunmayan veya bildirimde bulunmayarak bildirim süresinin parasal karşılığını ödemek isteyen işveren ihbar tazminatı ödeyecektir. Bildirim süresinin nasıl belirleneceği 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre iş sözleşmesinin feshi için;

- İşi altı aydan sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta,

- İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta,

- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta,

- İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta,

bildirim süresi tanınmak zorundadır. İşçinin iş yerinde fiilen çalışmaya başladığı günden itibaren bildirim gününe kadar geçen süre, işçinin kıdem süresidir. Bu süreye göre yukarıda belirttiğimiz koşullara uygun bir bildirim süresi tanınmayarak işten çıkarılan işçi, ilgili sürenin parasal karşılığını ihbar tazminatı olarak talep hakkına sahip olacaktır.

İhbar Tazminatınızı Avukatınız İle Hesaplayın

Ofisimiz başta İstnabul olmak üzere, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Bolu, Bursa, İzmir, Balıkkesir, Antalya, Antep, Adana, Trabzon, Samsun, Mardin, Diyarbakır, Van, Kayseri, Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerimizde sizlere işçilik alacak kalemlerinden olan ihbar tazminatı sürecinde hizmet vermekteyiz. İhbar tazminatı avukatı konusunda ofisimiz ülkemizde bu alanda hizmet veren bürolardan farkı tazminatlarınız tarafımızca hesaplanmakta ve bu hesaplamalar üzerine işlemler konunun uzmanı avukatlarımızca takip edilerek çözüme kavuşturulmaktadır. İhbar tazminatı hesaplama ve diğer konular ile ilgili tüm süreçler için bizlere ulaşabilirsiniz.

İşçilik alacakları kalemlerinden olan İhbar Tazminatı için öncelikle avukatlarımız vasıtası ile tazminatınız hesaplanırken ardından da dava süreci ile iş vereninizden ödemeniz tahsil edilmektedir.
www.arikanavukatlik.com
İhbar Tazminatı Hesaplaması/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır