Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Hesapla

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü trafik kazası ülkemizde maalesef alınan tüm önlemlere rağmen önüne geçilemeyen bir durumdur. Yılda binlerce insanımız bu yol ile vefat ederken devletin aldığı önlemler sayesinde kazalar biraz azalsa da halen ölüm oranı birçok Avrupa ülkesine bakarak bir hayli yüksektir. Trafik kazaları sonrası ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek için de kişilerin tazminatları noktasında hukuk bürosu olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu tazminatlardan biri de ölümlü trafik kazası tazminatıdır. Kaza sonrası eğer vefat durumu varsa geride kalanların manevi zorluklar dışında maddi sıkıntı çekmemesi için hızlı bir şekilde tazminat ödemesi yapılması gereklidir. Ancak ülkemizde maalesef bu durum son dönemdeki ekonomik sıkıntılar ve sigorta firmalarının insanları bekletme arzusu ayrıca bir sürü evrak prosedürü vb. birçok etkenden ötürü ölen kişinin yakınları ikinci kez mağduriyet yaşamaktadır. Bu noktada sigorta firmaları ile bireylerin uğraşması dosya takibi zorlaşırken bu işin uzman avukatlarca yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu noktada 10 yılı aşkın zaman diliminde hizmet veren büromuz kişileri haklarına kısa sürede ulaştırma noktasında çalışmalar yürütmektedir.

Ölümlü Kaza Ödemesini Sigorta Firmasından Kısa Sürede Almak

Ölümlü trafik kazası tazminatı noktasında sigorta firmalarının belli bir prosedürü vardır. Bizler Arıkan Hukuk /Arikan Avukatlık) olarak İstanbul ve tüm ülkede sigorta şirketinden ve kazaya sebebiyet veren taraftan hak edilen tazminatları en hızlı sonuçlandıran ofis olmakla gurur duyuyoruz. Öncelikle ölümlü kaza olduktan sonra tazminat hakkı olan kişilerin vekâletleri ile dosya oluşturma sürecini başlatıyoruz. Hastane evraklarından, adli evraklara, ifade tutanakları otopsi vb. tüm kazazede için gerekli evraklar toplanarak adli süreç başlatılmaktadır. Hukuk Büromuzun hızlı çözüm alması ise şu noktada ön plana çıkmaktadır. Büromuz kaza mahallindeki karakol savcılık ve hastane ile irtibata geçerek kamera kaydı, fren izi, olay yeri footoğrafları kısaca tüm belgeler toplandıktan sonra sigorta şirketi başvurusunu yaparak müteveffanın geride bıraktıklarına en hızlı ve etkili hizmeti vermektedir.

Kaza sürecinde ise kusura etki eden faktörler ise şunlardır:

 • Yolcu
 • Şoför
 • Kusurlu – kusursuz
 • Alkol
 • Tek taraflı kaza
 • İki yönlü kaza
 • Yoldan kaynaklı kaza

Kaza sonrası eğer kaza tespit tutanağı, kusur bilirkişisi raporu, tarafların polis ifade tutanakları veya adli evraklarda eksiklik varsa tamamlanması için ilgili kurumlara müracaat ile tüm başvurular ve sonrasında bilgi ve belge takibi hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Tüm bu süreçleri en fazla iki haftalık bir periyot içerisinde tamamlıyoruz. Öncelikle sigortadan ölümlü kaza tazminatı almak için başvuru belgeleri tamamlandıktan sonra; sigortanın danıştığı hesap uzmanından ayrıca rapor almasına gerek kalmaksızın tarafımızca ölen kişinin yakınlarının alacakları tazminatlar ayrı ayrı kalem kalem hesaplanarak sigorta şirketine bir rapor halinde sunulur. Bunun pratikteki birinci faydası ise; firmasının insafına kalmadan kazazede yakınlarının haklarını sigorta şirketine eksiksiz olarak bildirilmesi ve hak talep edilmesidir. İkincisi hak sahiplerinin alacağı tazminat bedelinin tarafımızca bilinmesi sebebiyle, sigorta şirketinden gelecek tekliflerin denetlenmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede birçok ölümlü kazada aileler bu çalışmamıza istinaden kısa zamanda ve haklarını tam olarak almaktadırlar. Ölümlü kazalarda tazminat sürecini yaklaşık 45 günde sonuçlandırırarak ailelere haklarını teslim ediyoruz.

Ölümlü Kazalarda Tahkim Süreci

Sigorta şirketi tarafından ölenin yakınlarının tazminat haklarının tam ödenmemesi halinde, eksik kalan kısım için önümüzde iki yol vardır bu yollar arabuluculuk ve dava yolu veyahut Sigorta Tahkim komisyonu yoludur Sigorta Tahkim komisyonu yolu ile kurumun içerisinde alanında uzman olan hakemler tarafından yargılama yolunun uzun süreci beklenmeksizin 4 veyahut 6 aylık süreç içerisinde Sigorta Tahkim Komisyonu aracılığıyla eksik kalan sigorta bedeli hızlı bir şekilde tazmin edilerek hak sahiplerine ulaştırılır. Dava ve arabuluculuk yolu yerine sigorta hakim komisyonuna başvurulmasının amacı komisyonun sadece sigorta alanıyla ilgilenmesi ve dava süreçlerinin uzun süren aşamalarını beklemeye ihtiyaç kalmaması ve sürecin hızlı neticelendirilmesi sebebiyledir. Bu nedenle yapmış olduğumuz müracaatlarda sigorta tahkim komisyonunda gerek hakemlerle gerek bilir kişilerle doğrudan temas etme hakkımızın da bulunması münasebetiyle bu yolu tercih etme seçeneğini kullanmaktayız. Hak sahiplerinin en hızlı ve en etkili şekilde tazminatlarına ulaştırmanın en etkili yöntemi budur. Bu süreçte sigorta şirketinin sorumlu olduğu tüm bakiye hak sahiplerine teslim edildikten sonra şayet sigorta teminatını aşan bakiye alacak kaldıysa bu yıl içinde ayrıca kazaya sebebiyet veren taraflara ve ruhsat sahibine dava açılmaktadır.

Ölümlü Kaza Tazminatını Dava Süreci İle Almak

Dava açılması yöntemi için; öncelikle sigorta şirketine bildirim yapılması bildirim sonrası belirli hakların alınması veyahut bu hakların doğmasına zemin hazırlanması gerekmektedir. Bunun akabinde zorunlu olarak arabuluculuğa başvurulması gerekmektedir. Arabuluculukta alınacak olan netice sonrasında, destekten yoksun kalan tarafların dava açma hakkı doğacaktır. Yargılama sürecinde öncelikle ön inceleme duruşması kusur bilirkişisi incelemesi destekten yoksun kalanların tazminat haklarının aktüeryal hesap bilirkişisi tarafından incelenmesi ve raporlanması süreçleri ile yargılama süreçleri tamamlanacaktır. Davay yoluna şu şartlar altında gidilmesini genellikle tavsiye etmekteyiz; sigorta teminatını aşan zararların söz konusu olması halinde destekten yoksun kalanların kusurlu tarafa dava açma hakkı doğmaktadır. Sigorta teminatını aşan bedeller ise aracın şoförü ve aracın ruhsat sahibi olmaktadır. Örneklendirecek olursak, aktüeryal bilirkiş tarafından hesaplanan tazminat bedelinin 1 milyon 300 bin TL olduğunu düşünelim sigorta teminatının ise 1 milyon TL olduğunu düşünelim arta kalan 300 bin TL'lik bakiye aracın şoförü ve ruhsat sahibinden talep edilmektedir. Sigorta teminatına aşan kısımlar için sürücü ve ruhsat sahibinin bu bedelleri üstlenmesi zorunludur bu bedeller ise aracın kasko sigortasından ve bahsettiğimiz üzere aracın sürücüsü ve ruhsat sahibinden talep edilebilmektedir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatını Kimler Alabilir?

Ölümlü trafik kazası tazminatı noktasında ofis olarak çok yoğun çalışan ve hakkı olan kim varsa haklarını alarak teslim etmeye çalışan bir kurumuz. Bu bakımdan tazminat hakkı genel olarak kazalarda şu kişilerde olur.

 • Çocuk (öz, üvey, evlatlık, ölenden destek alan farklı konumdaki çocuk)
 • Anne
 • Baba
 • Nikahsız eş
 • İmam nikahlı eş
 • Destek olduğu 3 şahıslar
 • Destek olduğu 18 yaş üstü sakat kardeşler
 • 18 yaş altı destek verdiği kardeşler
 • 25 yaş altı okuyan ve destek olduğu kardeşler

gibi birçok kişi ölüm tazminatına hak sahibi olabilir. Burada asıl konu sağken ölen kişinin bir şekilde destek olduğu herkes maddi tazminat noktasında talepte bulunabilir. (Hala, dayı vb.)

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Hesaplaması

Ölümlü trafik kazası anlamında hukuk büromuz Türkiye’de hesaplama hizmeti veren tek ofistir. Aktüer uzmanlarımız hak sahibi kişilerin haklarını tam anlamı ile almakta ve bu süreci hızlı bir şekilde tamamlamaktayız. Yıllara göre ölüm sonrası mağdur yakınlarının alacakları tazminatlar sigorta üzerinden şu şekildedir.

YIL Ölümlü Kaza Tazminat Ödemesi
2022 1.000.000 TL
2021 450.000 TL
2020 410.000 TL
2019 390.000 TL
2018 360.000 TL
2017 330.000 TL
2016 310.000 TL
2015 290.000 TL
2014 268.000 TL
2013 250.000 TL
2012 225.000 TL
2011 200.000 TL
2010 175.000 TL
2009 150.000 TL
2008 125.000 TL
2007 80.000 TL
2006 57.500 TL
2005 50.000 TL
2004 40.000 TL

Bu tazminatlar ölen kişinin yakınlarına ödenirken firma olarak sitemiz üzerinden aktüer hesaplama hizmeti alabilirsiniz. Ölüm tazminatında aktüer hesaplama hizmet almak için sitemizdeki ayrıntıları doldurarak aktüer uzmanlarımızdan talepte bulunabilirsiniz.

Ölümlü Trafik Kazasında Zaman Aşımı

Ölümlü trafik kazası söz konusu olduğunda uygulanan zaman aşımı süresi yargıtayın yerleşik içtihatları gereğince 15 yıldır. Uzatılmış zamanaşımı süresinin uygulanmasının nedeni ceza zamanaşımı süresinin hukuk davasına uyarlanabilmesi sebebiyledir. Kazada herhangi bir ölüm söz konusu olduysa aynı şekilde yaralananlar için de 15 yıllık zamanaşımı süresi söz konusu olmaktadır.

Ölümlü trafik kazası tazminatı noktasında mağdur yakınlarına aküer hesaplama yaparak çok kısa zamanda tazminatlarını bu alanın uzman avukatları ile alıyoruz.
www.arikanavukatlik.com
Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı/
4 5
İmge Tercüme
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır